Na téma % šedi

Ale jak si bude tyto informace předávat s defuserem?

Pozadí tohoto modulu bude odstín šedi. Defuser musí držet pozadí tohoto modulu, na kterém se bude zvětšovat procento přes 0%, 10%, 20%, 30% až do 100%. Modul musíte pustit, až když bude procento rovno odstínu šedi na pozadí.

Toto procento se nikdy nesníží, dokud nepustíte modul na špatném procentu. V tomto případě se vrátí na nulu.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%