Na téma...?

“Paměť… je deník, který si všichni necháváme u sebe.” ~Oscar Wilde.
Nikdy jsem nebyl typ, který si píše deník.

Viz Příloha BLANK ve Slepé uličce pro identifikaci prázdných modulů.

Kde… jsem? Co je mým účelem? Co jsem naprogramován dělat?

I přes to, že si nepamatuji, co jsem nebo co měl udělat, vím o sobě pár věcí.

 • Jsem prázný modul. Vypadám jako moduly, které tu byli dříve. Pokud jsem vybraný, vydám zvuk, ale neotevřu se.
 • Neměl bych být dotknut více než jednou bez vědomí, co je mým účelem.
 • Musím… si vzpomenout, co mám udělat.

Možná, pokud o tom popřemýšlím, zjistím, co je mým účelem.

 • Pokud jsem stisknut podruhé, vzpomenu si na dvoumístné číslo a zobrazím ho na modulu. Toto číslo by mělo být použito v Paměťových Bankách.
 • Použijte desítky nalevo a jednotky nahoře v Paměťových Bankách pro získání barvy.
 • Pokud jsem stisknut znovu poté, co si vzpomenu na to dvoumístné číslo, tak se dostanu do logického ponoru. Můj mentální proces se ukáže na modulu jako 3×3 tabulka barevných čtverců. Barvy čtverců se promíchají každou druhou sekundu.
 • Barva z Paměťových Bank, kterou jste získali dříve v tomto modulu. Tento čtverec by měl být stisknut. Pokud to uděláte správně, měl bych si vzpomenout, co bylo mým účelem a měl bych se stát řešitelným modulem.
 • Pokud je vybrána špatná barva, ucítím to. Udělám chybu a zapomenu všechno, co se do teď stalo. Vrátím se zpět do mého zcela zapomnětlivého stavu a zobrazím další dvouciferné číslo po dvou kliknutí. Také udělám chybu, pokud uběhlo šest sekund od počátku mého logického ponoru, protože moje pamět mizí v celku rychle.
 • Instrukce na to, co dělat, pokud jsem kompletní, začne na straně 3.

Paměťové Banky

-0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
0-
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

Na téma Stát se třemi dráty

“Žádná paměť není nikdy sama; je to na konci stopy vzpomínek, tucet stop, z nichž každá má jejich vlastní sdružení.” ~Louis L’Amour

 • Pokud se stanu třemi dráty, všechny mé drátu musí být přestřihnuty ve správném pořadí.
 • Použijte barvu z mých Paměťových Bank jako sloupec a barvu prostředního drátu jako řádek v tabulce na této straně. To vám řekne pořadí, jak přestřihnout dráty, přičemž drát 1 je horní drát, drát 2 prostřední drát a drát 3 spodní drát.
 • Přestřihněte dráty ve správném pořádí, abyste mě vyřešili.
 • Po nesprávném přestřihnutí drátu, všechny mé dráty se znovu zformují do nepřestřichnutých drátů, jejihž barvy se mohou změnit a chyba bude udělena.
123 132 213 231 312 213 123 312 132 321
132 321 123 312 213 231 321 132 123 231
213 123 312 321 231 132 312 231 213 123
231 312 132 213 123 321 231 123 321 213
312 231 321 132 321 123 213 321 312 132
321 213 231 123 132 312 132 213 231 312

Na téma Stát se barevnými tačítky

“Bez paměti není kultura. Bez paměti by nebyla civilizace, společnost, ani budoucnost.” ~Elie Wiesel

 • Pokud se stanu barevnými tlačítky, dvě z mých šesti tlačítek musí být stlačena.
 • Použijte barvu z Paměťových Bank jako sloupec a barvu blikajícího tlačítka jako řádek v tabulce na této straně. Měli byste z ní dostat dvouciferné číslo.
 • Stiskněte tlačítka na modulu v pozicích každé cifry v pořádí čtení, abyste mě vyřešili (např. 51 znamená, že musíte stisknout páte tlačítko v pořadí čtení a poté první tlačítko v pořadí čtení).
 • Po stisknutí špatného tlačítka se všechny tlačítka znovu odmáčknou, může blikat jiné tlačítko a chyba bude udělena.
43 54 33 61 11 21 51 61 34 43
45 15 64 21 26 15 56 26 62 64
45 52 51 42 31 32 53 34 62 14
55 53 25 66 56 23 52 44 42 46
23 65 24 35 14 46 12 16 65 63
13 31 36 16 22 41 63 24 32 36

Na téma Stát se interpunkčními tlačítky

“Nikdy si neuvědomujete, jak dobrou paměť máte, dokud se nesnažíte něco zapomenout.” ~Franklin P. Jones

 • Pokud se stanu interpunkčními tlačítky, budu mít barevný displej a šest tlačítek se třemi interpunkčními znaménky. Jedno z těchto šesti tlačítek musí být stisknuto.
 • Použijte barvu z Paměťových Bank pro sloupec a zobrazenou barvu pro řádek v tabulce na této straně. Dostanete z ní tři interpunkční znaménka.
 • Stiskněte tlačítko, které má všechny tři tyto interpunkční znaménka z tabulky, abyste mě vyřešili.
 • Po stisknutí špatného tlačítko se tlačítka změní, displej může změnit barvu a chyba bude udělena.
! , . " . ? " ! ? . ! , , " . . ! " , . ? , . " , ? . ! ? .
“ , ! . ? , ! , “ . , “ ? , . “ ? ! ? . “ ? “ . ? ! . ! ? “
, . “ ? . , . ! , ! , “ “ , ! ! ? , ! ? . “ ! . ! , “ “ ! ?
! ? . ! . ? . “ , , ! “ “ . , “ . , ? “ , ! ? , “ ? ! ? ! .
? ! , ? ! . ? . , , ! . ? . “ ! , ? ? ! “ ? , ! ! . “ ? , .
, “ ? . “ ! ? , ! . ? ! . ! “ “ . ? . ! “ . ! ? ? , “ “ . ?

Na téma Stát se barevným klavírem

“Paměť je skvělý umělec. Pro každého muže a každou ženu to udělá vzpomínku jeho nebo jejího života dílem a nevěrným záznamem.” ~Andre Maurois

 • Pokud se stanu barevným klavírem, jedna z mých not musí být zahrána.
 • Budu mýt šest kláves bez žádných křížkových ani béčkových kláves. Každá z nich bude určitá barva.
 • Klávesy jsou zleva doprava: C, D, E, F, G, A.
 • V tabulce níže, použijte barvu z Paměťových Bank jako sloupec. Každý záznam ve sloupci bude obsahovat jinou notu.
 • Ve sloupci by měl být pouze jeden řádek, který má jeho klávesu na modulu stejné barvy, jako má řádek, ve kterém se nachází. Stiskněte tuto klávesu, abyste mě vyřešili.
 • Po stisknutí špatné klávesy se mohou změnit barvy a chyba bude udělena.
C F A G C E G D G E
D E G F D G C E A F
E G D C A D E C F G
F C F E G A A A D C
G A E D F C D F C A
A D C A E F F G E D

Na téma Stát se barevnou zprávou

“Není žádná paměť nebo retenční fakulta zaměřená na trvalé dojmy. Co určíme jako paměť je pouze zvýšená schopnost reagovat na opakované podněty.” ~Nikola Tesla

 • Pokud se stanu barevnou zprávou, budu mít malý kulatý displej společně s šesti tlačítky s otazníky a malým tlačítkem pod displejem.
 • Stiskněte tlačítko vedle displeje pro zahájení vysílání zprávy.
 • Po vysílání zprávy zmízí tlačítko vedle displeje a těch šest tlačítek na sobě odhalí šest písmen.
 • Barvy blikající zprávy vyhláskují slovo. Použijte barvu z Paměťových Bank jako sloupec. Každé písmeno ve sloupci má k sobě přiřazenou barvu řádku, ve kterém se nachází.
 • Stiskněte všech šest tlačítek v pořadí, ve kterém se vyskytují ve zprávě, abyste mě vyřešili.
 • Po stisknutí špatného tlačítko budou všechna tlačítka s písmeny opět prázdná, tlačítko vedle displeje se vrátí, blikat může jiná zpráva a chyba bude udělena.
A L E T C E R U T S
T O C D R A E S S E
M E L S U R Y E L I
S D A E E S A R B A
R O R A S H L T A L
E P L E E S B D E D