Na téma 3D Bludiště (čeština)

Jsi v bludišti klikatých cest. Východy z tohoto bludišti jsou na severu, jihu, východě a západě.

 • Zneškodňovatel začíná na náhodné pozici otočený náhodným směrem v jednom z deseti bludišť, které jsou znázorněny níže.
 • Navigujte zneškodňovatele pomocí 3D pohledu na zdi bludiště. Na zemi se mohou objevit různé symboly.
 • Mapa bludiště je cyklická, tzn. že když se dostanete na konec jednoho kraje, tak stále můžete jít dál na druhou stranu, pokud tam tedy není zeď.
 • Jedna z těchto zdí je cíl, když naazíte do ostatních zdí dostanete chybu.
 • K zněškodnění modulu, zjistěte cílovou zeď a naražte do ní z jakékoliv strany.
 • Pomocí níže uvedené metody, vypočítejte řádku (0-7), sloupec (0-7) a směr. Cílová zeď bude ta první zeď od těchto souřadnic daným směrem.

Řádka:

 • Začněte s prvním číslem sériového čísla.
 • Přičtěte 1 za všechny nerozsvícené indikátory s písmenem ve slovním spojení MAZE GAMER.
 • Pokud je číslo řádky větší než 7, tak odečtěte 8.

Sloupec:

 • Začněte s posledním číslem sériového čísla.
 • Přičtěte 1 za všechny rozsvícené indikátory s písmenem ve slovním spojení HELP IM LOST.
 • Pokud je číslo sloupce větší než 7, tak odečtěte 8.

Směr:

 • Každé bludiště obsahuje tři ikony hvězdy vyznačených na mapě.
 • Na zemi v každé z těchto lokací je písmeno, které značí směr do cílové zdi: “N” = Sever, “S” = Jih, “E” = Východ a “W” = Západ.
 • Pozor na písmena, která nejsou na těchto vyznačených lokací, dávají vám návnadu na špatné instrukce!