3D Лабиринт

Вие сте в лабиринт със много извити пътища, а изходите са на Север, Юг, Изток и Запад.

Ред:

Колона:

Посока