3D Лабиринт

Вие сте в лабиринт със много извити пътища, а изходите са на Север, Юг, Изток и Запад.

 • Обезвреждащият започва от прозивлоно място на някое от 10-те лабиринта по-долу.
 • Навигирайте обезвреждащия като използвате 3D погледа за да видите стените и също показва символа на пода на определеното място ако има.
 • Картата на лабиринта е като във кръг защото като излезете от границите на картата навлизате отново от друга страна затова няма стени на границите.
 • Една от стените е фалшива и влизането в нея бива изход от лабиринта, останалите при сблъсак ще причинят страйк на бомбата.
 • За да обезвредите модула намерете правилната стена и влезте в нея от която и да е страна.
 • Използвайки методите по-долу изчислете реда (0-7), колоната (0-7), и посоката. Правилната стена ще бъде първата стена след като на дадените координати използвате дадената посока.

Ред:

 • Започваме с първото число от серийният номер.
 • Добавете 1 за всеки несветещ индикатор със буква от “MAZE GAMER”.
 • Ако полученото число е по голямо от 7, извадете 8.

Колона:

 • Започваме с последното число от серийният номер.
 • Добавете 1 за всеки светещ индикатор със буква от “HELP IM LOST”.
 • Ако полученото число е по голямо от 7, извадете 8.

Посока

 • Всеки лабиринт съдържа 3 звезди маркирани на картите по-долу.
 • На пода на всяко от тези 3 места има определена буква за посоката. “N” за Север, “S” за Юг, “E” за Изток, и “W” за Запад.
 • Внимавайте със букви които не са на дадените места, те са примамка и дават фалшиви инструкции.
0123456701234567A*ABABCC*BABCB*CAC
0123456701234567ABA*DDBAB*ADABDD*B
0123456701234567BAH*HBB*HAAHABB*AH
0123456701234567DCD*C*CADCDA*AADAC
0123456701234567HCA*H*CAHCHCA*ACHA
0123456701234567DD*HA*HAADHD*HADAH
0123456701234567BCD**BCCBCDBDC*DDB
0123456701234567CHCH*BBH*HBC*BCCHB
0123456701234567DBH*DH*BDBDHBHH*DB
0123456701234567HDC*HDHDCCDCH*DH*C