ในหัวข้อ "เขาวงกต 3D"

ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในเขาวงกตที่คดเคี้ยว เหมือนกับอันก่อนๆ ส่วนทางออกก็อยู่ทางทิศเหนือ, ใต้, ตะวันออก, และตะวันตก

แถว:

คอลัมน์:

ทิศทาง: