ในหัวข้อ "เขาวงกต 3D"

ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในเขาวงกตที่คดเคี้ยว เหมือนกับอันก่อนๆ ส่วนทางออกก็อยู่ทางทิศเหนือ, ใต้, ตะวันออก, และตะวันตก

 • ผู้กู้จะเริ่มต้นในตำแหน่งและการหันหน้าแบบสุ่มในเขาวงกดหนึ่งในสิบแบบที่ปรากฎด้านล่าง
 • ระบุตำแหน่งของผู้กู้โดยใช้ภาพสามมิติของเขาวงกต นอกจากนั้นที่พื้นจะปรากฎสัญลักษณ์ของตำแหน่งที่ยืนอยู่ หรืออาจปรากฎสัญลักษณ์ของตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้า
 • เขาวงกตนี้วนรอบ หากเดินผ่านขอบ ผู้กู้ก็จะไปปรากฎอยู่ที่ตำแหน่งฝั่งตรงข้าม และเป็นการบ่งบอกว่าไม่มีกำแพงขวางอยู่
 • หนึ่งในกำแพงทั้งหมดจะเป็นทางออก แต่ที่เหลือจะทำให้เกิด strike ถ้าหากเดินเข้าไป
 • หาตำแหน่งของกำแพงทางออกให้เจอ และเดินทะลุเข้าไปจากด้านใดด้านหนึ่งเพื่อที่จะปลดโมดูลนี้
 • ใช้วิธีการด้านล่างเพื่อคำนวณแถว (0-7), คอลัมน์ (0-7) และทิศทาง กำแพงทางออกจะเป็นกำแพงแรกจากพิกัดในทิศทางที่หามาได้

แถว:

 • เริ่มต้นจากตัวเลขตัวแรกสุดใน serial number
 • บวก 1 เพิ่มสำหรับแต่ละอินดิเคเตอร์ที่ไม่ติดไฟที่มีตัวอักษรใน MAZE GAMER
 • ถ้าหากเลขแถวมากกว่า 7 ให้ลบออกด้วย 8

คอลัมน์:

 • เริ่มต้นจากตัวเลขตัวสุดท้ายใน serial number
 • บวก 1 เพิ่มสำหรับแต่ละอินดิเคเตอร์ที่ติดไฟที่มีตัวอักษรใน HELP IM LOST
 • ถ้าหากเลขคอลัมน์มากกว่า 7 ให้ลบออกด้วย 8

ทิศทาง:

 • แต่ละเขาวงกตจะมีเครื่องหมายดอกจันทร์กำหนดอยู่บนแผนที่ 3 ตำแหน่ง
 • บนพื้นของตำแหน่งที่กำหนดนั้นจะมีตัวอักษรที่จะนำไปสู่ทางออก : “N” หมายถึง ทิศเหนือ, “S” หมายถึง ทิศใต้, “E” หมายถึง ทิศตะวันออก และ “W” หมายถึง ทิศตะวันตก
 • โปรดระวังตัวอักษรที่ไม่ได้กำหนดไว้บนแผนที่ เพราะตัวอักษรเหล่านั้นเป็นตัวบอกทิศทางที่ไม่ถูกต้อง