ในหัวข้อ "ตัวอักษรข้างเคียง"

ตัวซ้าย...ตัวขวา...ตัวบน...ตัวล่าง...กด

  • ทุกๆปุ่มจะมีตัวอักษรที่แตกต่างกัน
  • ปุ่มที่ต้องกดสามารถวิเคราะห์ได้จากตาราง
  • แต่ละตัวอักษรในคอลัมน์ “ตัวอักษร” ที่มีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งในคอลัมน์ “ซ้าย/ขวา” ชิดด้านซ้ายหรือขวาของปุ่มนั้นจะต้องถูกกด
  • แต่ละตัวอักษรในคอลัมน์ “ตัวอักษร” ที่มีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งในคอลัมน์ “บน/ล่าง” ชิดด้านบนหรือล่างของปุ่มนั้นจะต้องถูกกด
  • กด Submit เพื่อยืนยันคำตอบ หมายเหตุ: อาจมีหลายปุ่มที่ต้องกด และสามารถกดปุ่มใดก่อนก็ได้
ตัวอักษร ซ้าย/ขวา บน/ล่าง ตัวอักษร ซ้าย/ขวา บน/ล่าง
AGJMOYHKPRWNPQRSVAFGHL
BIKLRTCDFYZOHJLUZIQSTX
CBHIJWDEMTUPDMNOXCFHKR
DIKOPQCJTUWQCEOPVBDIKN
EACGIJKSUWZRAEGSUBNOXY
FCERVYAGJPQSABEKQGMVYZ
GACFNSHOQYZTGVXYZCJLSU
HLRTUXDKMPSUFMVXZBILNY
IDLOWZEFNUVVDHMNWAEJQX
JBQTUWEHIOSWDFHMNGLQRT
KAFPXYDIORZXBDFKWAJNOV
LGKPTZABRVXYBCHSUEGMTW
MEILQTBFPWXZJNRSYCLMPV