O Sąsiadujących Literach

GÓRA, dół, lewo, prawo, GÓRA, dół, lewo ,prawo...!

  • Każdy przycisk będzie miał inną literę.
  • Sprawdź tabelę, aby określić, które przyciski wcisnąć.
  • Każda litera w kolumnie “litera”, która ma jedną z liter z kolumny “lewo/prawo” bezpośrednio po swojej lewej lub prawej stronie na klawiaturze, musi zostać wciśnięta.
  • Każda litera w kolumnie “litera”, która ma jedną z liter z kolumny “ponad/pod” bezpośrednio ponad lub pod sobą na klawiaturze, musi zostać wciśnięta.
  • Wciśnij “Submit”, aby rozwiązać moduł. Uwaga: Wiele przycisków może być wciśniętych oraz mogą być w dowolnej kolejności.
LiteraLewo/PrawoPonad/Pod
AGJMOYHKPRW
BIKLRTCDFYZ
CBHIJWDEMTU
DIKOPQCJTUW
EACGIJKSUWZ
FCERVYAGJPQ
GACFNSHOQYZ
HLRTUXDKMPS
IDLOWZEFNUV
JBQTUWEHIOS
KAFPXYDIORZ
LGKPTZABRVX
MEILQTBFPWX
LiteraLewo/PrawoPonad/Pod
NPQRSVAFGHL
OHJLUZIQSTX
PDMNOXCFHKR
QCEOPVBDIKN
RAEGSUBNOXY
SABEKQGMVYZ
TGVXYZCJLSU
UFMVXZBILNY
VDHMNWAEJQX
WDFHMNGLQRT
XBDFKWAJNOV
YBCHSUEGMTW
ZJNRSYCLMPV