Na téma Dobrodružné Hry (čeština)

Zdá se, že se jedná o zvláštní starou textovou adventuru. Obsahuje všechny hádanky, které jste poznali a milovali, ale tahle nemá žádný příběh.

 • Na tomto modulu uvídíte tři obrazovky, první vám ukazuje proti komu bojujete, druhá vám ukazuje statistiky o vaší postavě a světě a třetí vám ukazuje seznam předmětů ve vašem inventáři.
 • Ve vašem inventáři se nachází tři zbraně plus pět různých předmětů.
 • Musíte se rozhodnout který z předmětů použijete pro boj, následně kterou zbraň použijete.
 • Pomocí šipek doleva a doprava můžete zjistit všechny statistiky a věci ve vašem inventáři.
 • Abyste použili předmět nebo zbraň, zmáčkněte “USE”, ve chvíli, kdy se daná věc ukazuje ve vašem inventáři.
 • Použijte tabulku předmětů níže abyste zjistili který předmět použít a který ne.
 • Předměty mohou být použity v jakémkoliv pořadí, ale všechny musí být použity před zbraní, která se používá na boj s protivníkem.
 • Použijte tabulku zbraní a statistiky protivníků abyste zjistili jakou zbraň použít k boji.
 • Pro každou zbraň, porovnejte vaše statistiy (STR, DEX nebo INT) plus nějaký bonus se stejnými statistikami protivníka.
 • Abyste zneškodnili protivníka nejvíce efektivně, použijte zbraň, která má největší výhodu v statistikách (nebo nejmenší nevýhodu).
 • Pokud dvě zbraně mají stejnou výhodu v statistikách, může být použita jakákoliv z těchto zbraní.
Statistika Popis
5 STR Síla (STR) hráče, použita v boji
5 DEX Šikovnost (DEX) hráče, použita v boji
5 INT Inteligence (INT) hráče, použita v boji
5’ 5” Výška hráče, měřena v stopách a palcích (’ a ”)
15°C Teplota, měřena v stupních Celsia (°C)
9.8 m/s² Gravitační síla, měřena v metrech za sekundu na druhou (m/s²)
101 kPa Atmosferický tlak, měřený v kilopascalech (kPa)
Předmět Použijte...
Balloon (Balón) Pokud je gravitační síla menší než 9.3 m/s² nebo tlak větší než 110 kPa, a protivníkem není Eagle (Orel).
Battery (Baterie) Pokud je na bombě maximálně 1 baterie a protivníkem je někdo jiný než Golem (Golem) nebo Wizard (Čaroděj).
Bellows (Měchy) Pokud je protivníkem Dragon (Drak) nebo Eagle (Orel) a zároveň tlak je větší než 105 kPa. Pokud je protivníkem někdo jiný, použijte tento předmět pokud je tlak menší než 95 kPa.
Cheat code (Podváděcí kódy) Pokud nechcete uspět. Nepoužívejte je!
Crystal ball (Krystalová kulička) Pokud INT je větší než poslední číslo sériového čísla a protivníkem není Wizard (Čaroděj).
Feather (Pírko) Pokud DEX je větší než STR nebo INT.
Hard drive (Pevný disk) Pokud jsou na bombě dva nebo více portů stejného typu.
Lamp (Lampa) Pokud je teplota menší než 12°C a protivníkem není Lizard (Ještšrka).
Moonstone (Měsíční kámen) Pokud jsou na bombě minimálně dva nerozsvícené indikátory.
Potion (Lektvar) Vždy, ale pozor na to že hodnoty STR, DEX, a INT se mohou změnit.
Small dog (Malý pes) Pokud je protivníkem někdo jiný než Demon (Démon), Dragon (Drak) nebo Troll (Trol).
Stepladder (Štafle) Pokud je hráč menší než 4’ a protivníkem je někdo jiný než Goblin (Goblin) nebo Lizard (Ještšrka).
Sunstone (Sluneční kámen) Pokud jsou na bombě minimálně dva rozsvícené indikátory.
Symbol (Symbol) Pokud protivníkem je Demon (Démon) nebo Golem (Golem) a nebo pokud je teplota větší než 31°C.
Ticket (Lístek) Pokud je hráč vysoký 4’ 6” nebo vyšší a zároveň gravitační síla je minimálně 9.2 m/s² a maximálně 10.4 m/s².
Trophy (Trofej) Pokud je STR větší než první cifra v sériovém čísle a nebo je protivníkem Troll (Trol).
Protivník STR DEX INT
Demon 50 50 50
Dragon 10 11 13
Eagle 4 7 3
Goblin 3 6 5
Golem 9 4 7
Troll 8 5 4
Lizard 4 6 3
Wizard 4 3 8
Zbraň Dává Bonus
Broadsword STR +0
Caber STR +2
Nasty Knife DEX +0
Longbow DEX +2
Magic orb INT +0
Grimoire INT +2