Na téma Algebry (čeština)

"Proč se musíme učit algebru? Nikdy jí nepoužijeme v reálném životě..." Někdo další kdo si pamatuje, že by toto říkal?

  • Tento modul obsahuje číselník a dvě obrazovky.
  • Budete řešit tři rovnice zahrnující proměnné a, b a c.
  • Vyřešte rovnici pro a, b nebo c a zadejte odpověď abyste postoupili do další fáze.
  • V každé rovnici se mohou objevit proměnné x, y a z.
  • Vypočítejte jejich hodnoty pomocí následující tabulky:
x = n y = ip z = m + t × d
n = součet čísel v sériovém čísle. i = počet indikátorů
p = počet portů
m = počet modulů
t = počet AA baterií
d = počet D baterií
Je počet držáků na baterie větší nebo roven 3? +2 Je počet držáků na baterie menší nebo roven 2 −2 Je počet držáků na bombě roven 0? +3
Je na bombě RJ-45 port? −1 Je na bombě Sériový port? +3 Je na bombě paralelní port? −6
Je na bombě rozsvícený indikátor BOB? +4 Je na bombě nerozsvícený indikátor FRQ? −5 Je na bombě rozsvícený indikátor MSA? +2
Obsahuje sériové číslo samohlásku? −3 Je součet všech čísel v sériovém čísle prvočíslo? +4 Je součet všech čísel v sériovém čísle dělitelný 3? +1