Na téma Čísel v Abecedě (čeština)

...jedna, dva, tři, čtyři... vydrž... čtyři, tři, dva... ne ne ne... čtyři, jedna, dva...

  • Modul obsahuje šest tlačítek s čísly.
  • Každý nápis ukazuje na pozici v jedné z tabulek, záleží v jaké fázi jste.
  • Tabulky se čtou zleva doprava a ze shora dolů
  • Zmáčkněte tlačítka v abecedním pořadí čísel v tabulce.
  • Musíte splnit všechny čtyři fáze abyste zneškodnili modul.
  • Zadání špatného pořadí vám dá chybu. Chyba nenastane dokud celé pořadí nebylo zadáno.
1. Fáze
8 18 28 38 48 58 68 78 80 81 82
83 84 85 86 87 88 89 800 808 818 888
2. Fáze
6 7 16 17 60 66 67 70 76 77 600 606 607 660
666 667 670 676 677 700 706 707 760 766 767 770 776 777
3. Fáze
4 5 14 15 40 44 45 50 54 55 400 404 405 440
444 445 450 454 455 500 504 505 540 544 545 550 554 555
4. Fáze
2 3 10 12 13 20 22 23 30 32 33
200 202 203 220 222 223 230 232 233 300 302
303 320 322 323 330 332 333 1,000 10,000 1,000,000,000,000
  • Poznámka 1.000 = "thousand" a 1,000,000,000,000 = "trillion".

Nápověda

Stvořitel věděl že by se toto mohlo stát, že?

Zmáčkněte čísla na modulu v pořadí následujících tabulek (zleva doprava a ze shora dolů).

1. Fáze

1 19 20 21 22 2 9 17 14 13 18
10 16 15 12 11 6 5 8 7 4 3

2. Fáze

2 20 22 26 28 27 21 23 25 24 4 8 10 9
1 11 13 17 19 18 12 14 16 15 3 5 7 6

3. Fáze

4 8 10 9 2 20 26 28 27 22 23 25 24 21
5 7 6 1 11 17 19 18 13 14 16 15 12 3

4. Fáze

3 31 5 9 11 10 30 2 21 27 29 28 23 24 26 25
22 32 4 6 8 7 1 12 18 20 19 14 15 17 16 13