Азбучни Числа

..едно, две, три... не чакай, три, две, едно... не, не... три, четири...

Натиснете числата, които имате в последователен ред използвайки таблиците по-долу.

Стъпка 1

1 19 20 21 22 2 9 17 14 13 18
10 16 15 12 11 6 5 8 7 4 3

Стъпка 2

2 20 22 26 28 27 21 23 25 24 4 8 10 9
1 11 13 17 19 18 12 14 16 15 3 5 7 6

Стъпка 3

4 8 10 9 2 20 26 28 27 22 23 25 24 21
5 7 6 1 11 17 19 18 13 14 16 15 12 3

Стъпка 4

3 31 5 9 11 10 30 2 21 27 29 28 23 24 26 25
22 32 4 6 8 7 1 12 18 20 19 14 15 17 16 13