O Alfabecie

Umiesz mówić po Angielsku? Znasz alfabet? To powinieneś sobie poradzić.

  1. Uzyj czterech przycisków z literami aby ułożyć słowo z banku słów poniżej.
  2. Ułóź najdłuższe słowo z podanych liter poprzez wciśnięcie podpisanych przycisków.
  3. Jedna litera może być użyta tylko raz do ułożenia słowa.
  4. Jeśli można ułożyć kilka słów, ułóż je w kolejności alfabetycznej.
  5. Jeśli nie można już ułożyć żadnych słów wciśnij pozostałe przyciski w kolejności alfabetycznej.

Bank słów:

JQXZ QEW AC ZNY TJL
OKBV DFW YKQ LXE GS
VSI PQJS VCN JR IRNM
OP QYDX HDU PKD ARGF