Астрология

Понякога звездите се разкриват за вас. Тази бомба е с добър или лош омен?

  • Вашето четене на късмета се състои от алхимичните символи на класическия елемент, небесно тяло и на зодия.
  • Изчислете Омен точките като използвате таблиците.
  • За всяка двойка символи намерете съответсващата цифра и я добавете към вашия Омен резултат.
  • За всеки символ ако английското име има буква когато, я има и на серийния номер на бомбата добавете 1 към вашите Омен точки.
  • Извадете 1 за всеки символ, който няма обща буква със серийния номер на бомбата
  • Ако Омен резултата е положителен натиснете GOOD OMEN когато числото от Омен точки съвпада с число от таймера на бомбата.
  • Ако Омен резултата е отрицателен натиснете POOR OMEN когато числото от Омен точки съвпада с число от таймера на бомбата (без -).
  • Ако Омен резултата е 0 натиснете NO OMEN по всяко време.
0 0 1 -1 0 1 -2 2 0 -1
-2 0 -1 0 2 0 -2 2 0 1
-1 -1 0 -1 1 2 0 2 1 -2
-1 2 -1 0 -2 -1 0 2 -2 2
1 0 -1 0 0 2 2 0 1 0 1 0
2 2 -1 2 -1 -1 -2 1 2 0 0 2
-2 -1 0 0 1 0 1 2 -1 -2 1 1
1 1 -2 -2 2 0 -1 1 0 0 -1 -1
-1 -1 2 0 -1 0 -1 1 0 0 -2 -2
-2 0 1 0 2 0 -1 1 2 0 1 0
-2 -2 -1 -1 1 -1 0 -2 0 0 -1 1
-2 2 -2 0 0 1 -1 0 2 -2 -1 1
-2 0 -1 -2 -2 -2 -1 1 1 1 0 -1
-1 -2 1 -1 0 0 0 1 0 -1 2 0
-1 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 -1
-1 2 0 0 1 -2 1 0 2 -1 1 0
1 0 2 1 -1 1 1 1 0 -2 2 0
-1 0 0 -1 -2 1 2 1 1 0 0 -1
СимволЕлементСимволПланетаСимволПланета
Fire Sun Jupiter
Water Moon Saturn
EarthMercury Uranus
Air Venus Neptune
Mars Pluto
СимволЗодияСимволЗодияСимволЗодия
Aries Leo Sagittarius
Taurus Virgo Capricorn
Gemini Libra Aquarius
CancerScorpio Pisces