ในหัวข้อ "พื้นหลัง"

นี่อาจเป็นครั้งแรกที่คุณไม่เพียงสนใจแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้า คุณยังต้องสนใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่ด้านหลังด้วย และพวกเรารู้ดีว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการระเบิด

โมดูลนี้จะแสดงปุ่มกดที่มีสี, หน้าปัด และปุ่มกด submit แต่ถึงอย่างนั้นพื้นหลังก็อาจจะมีสีเช่นกัน ให้กดปุ่มจนหน้าปัดแสดงเลขที่ถูกต้องซึ่งหาได้จากจากสีของพื้นหลังและสีของปุ่ม และกด submit

ขั้นตอนที่ 1:

พิจารณากฎในตาราง B เพื่อวิเคราะห์คู่ตัวอักษรที่จะใช้ โดยหาสองกฎแรกที่เป็นจริง ใช้ตัวอักษรตัวแรกจากกฎแรก และตัวอักษรตัวที่สองจากกฎที่สอง

ขั้นตอนที่ 2:

นำคู่ตัวอักษรที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และตาราง A มาใช้ โดยดูตัวอักษรตัวแรกในคอลัมน์ด้านซ้ายและดูตัวอักษรตัวที่สองในแถวด้านบนเพื่อพิจารณาครั้งที่จะต้องกดปุ่มก่อนกดปุ่ม submit

ตาราง A:
A B C D E F
A 3 2 9 1 7 4
B 7 9 8 8 2 3
C 5 1 7 4 4 6
D 6 4 2 6 8 5
E 5 1 5 3 9 9
F 1 2 3 6 7 8

(โปรดจำไว้ว่า ถ้าหากกดปุ่มขณะที่หน้าปัดแสดงเลข 9 หน้าปัดจะถูกรีเซตเป็นเลข 0)

ตาราง B: กฎตามความสำคัญ
กฎ ตัวอักษรตัวแรก ตัวอักษรตัวที่สอง
ถ้าสีของพื้นหลังตรงกับสีของปุ่ม A C
มิฉะนั้น ถ้าปุ่ม หรือ พื้นหลังเป็นสีดำหรือขาว D B
มิฉะนั้น ถ้าไม่มีแบตเตอรี่แบบ D บนระเบิด C E
มิฉะนั้น ถ้าไม่มีแบตเตอรี่แบบ AA บนระเบิด D D
มิฉะนั้น ถ้าปุ่ม และ พื้นหลังเป็นสีปฐมภูมิ* B F
มิฉะนั้น ถ้าสีปุ่มเป็นสีทุติยภูมิ** F E
มิฉะนั้น ถ้ามีอินดิเคเตอร์ "SND" ที่ไม่ติดไฟ E B
มิฉะนั้น ถ้ามีพอร์ตแบบ Serial อยู่บนระเบิด B C
มิฉะนั้น ถ้าสีพื้นหลังผสมกับสีน้ำเงินแล้วได้สีของปุ่ม*** C D
มิฉะนั้น ให้ใช้กฎนี้ (กฎนี้สามารถใช้ได้สองครั้ง) E A

*: สีปฐมภูมิได้แก่ สีแดง, เหลือง และน้ำเงิน
**: สีทุติยภูมิได้แก่ สีส้ม, เขียว และม่วง
***: หากผสมสีแดงกับเหลืองจะเกิดสีส้ม, ผสมสีน้ำเงินกับเหลืองจะเกิดสีเขียว และผสมสีแดงกับน้ำเงินจะเกิดสีม่วง ผสมสีน้ำเงินกับขาวจะ ไม่ เกิดสีน้ำเงิน

Highlighter Color