Na téma Šifry čárového kódu

Neuvědomil jsem si, že jdeme nakupovat.

  • Jste prezentováni se 3 čárovými kódy, šesticiferným číslem na displeji a vstupním displejem, který cykluje čísla od 0 do 9.
  • Pro vyřešení modulu musíte vložit číslo každého čárového kódu.
  • Po vložení čísla čárového kódu, oba displeje schovají jejich informace.
  • Po obdržení chyby budou zase viditelné.
  • Každý čárový kód odkazuje na část Edgeworku (hleďte na tabulku 1).
  • Najděte počet Edgeworku, na který čárový kód odkazuje (v případě "sériového čísla," použijte součet všech znaků, kde A=1, B=2 atd.).
  • Pro zjištění čísla každého čárového kódu, musíte prvně rozdělit zobrazené šesticiferné číslo na tři dvouciferná čísla.
  • Uplatněte logickou operaci XOR na všechna dvouciferná čísla s (prvním číslem čárového kódu × součtem cifer šesticiferného displeje). Opakujte tento krok pro další dvouciferná čísla a další čísla čárových kódů.
  • Vymodulujte všechna tyhle čísla (poslední cifrou sériového čísla % 5 + 5).
  • Potvrďte každé číslo změnou vstupního displeje na vstupní číslo a stisknutím příslušného čárového kódu.

Tabulka 1

Edgework Čárový kód
Sériové číslo
Baterie
Držáky na baterie
Porty
Držáky na porty
Rozsvícené indikátory
Nerozsvícené indikátory
Indikátory