Na téma Bází (čeština)

Co je na druhou.

 • Na modulu jsou 2 čísla, znaménko mezi nimi a číselnice 0–9.
 • Tato dvě čísla nemusí být nutně v bázi 10, naší standartní číselné bázi. Potřebujete zjistit v jaké bázi tato čísla jsou, každé číslo může být v jiné bázi. Můžete je převést zpět do báze 10 pokud byste chtěli.
 • Jakmile zjistíte jaká je odpověď na jednoduchý matematický problém, musíte zadat výsledek do číselnice a zmáčknout SUBMIT. Ale mějte na pozoru, že výsledek musí být také převeden do jiné báze před tím než odešlete odpověď. Zadání špatného výsledku, nebo správného výsledku ve špatné bázi, vám dá chybu.
 • Následujte kroky níže abyste zjistili v jaké bázi jsou tato čísla. Pokud jakákoliv báze je 10 použijte 10. Jinak, pokud vám vyšla báze větší jak 10 tak odečítejte 10 do doby než číslo bude v rozmezí 1–10 a pak přičtěte 2.
 • Poznámka: Vždy odesílejte absolutní hodnotu (bez záporných znamének) výsledku a nepředpřipravujte si vaší odpověď žádnými nulami, protože je to uznáno jako chyba.

Spočítání správné báze

První Číslo:Počet Rozsvícených Indikátorů +
Poslední Číslo v Sériovém Čísle +
3 (jen pokud je na bombě DVI-D port)
Druhé Číslo:Počet Nerozsvícených Indikátorů +
První Číslo v Sériovém Čísle +
6 (jen pokud je na bombě Sériový port)
Odpověď:Počet Portplatů +
2 (jen pokud je na bombě indikátor IND)

Báze jsou zvláštní věci. Normálně užíváme bázi 10. To znamená že máme 10 cifer než skočíme na dvojciferné číslo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9. Binární báze je báze 2. tento systém má pouze 2 cifry: 0 a 1. Báze 7 má 7 cifer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, a 6. Následující tabulka ukazuje číslo 27 reprezentované v 9 bázích použitých v tomto modulu.


Báze27 V Bázi
211011
31000
4123
5102
643
736
833
930
1027

Převádění mezi bázemi může být výzva. Tato sekce ti ukáže jak převádět mezi bázemi s použitím příkladů.

Příklad 1:

Převeď 235 (Z báze 8) do báze 10

Nad každou cifrou tvého čísla, uděláš jednoduchý proces (níže). Je to proces násobení a sčítání, abyste zjistili vaše číslo v bázi 10. V tomto případě to je:

5 x 80 = 5
3 x 81 = 24
2 x 82 = 128

Potom to všechno sečteš. 5 + 24 + 128 = 157. 235 v bázi 8 je 157 v bázi 10.

Příklad 2:

Převeď 1011 (Z báze 2) do báze 10

Uděláme stejnou věc jako předtím::

1 x 20 = 1
1 x 21 = 2
0 x 22 = 0
1 x 23 = 8

Potom, znovu, všechno sečteme. 1 + 2 + 0 + 8 = 11. 1011 v bázi 2 je 11 v bázi 10.

Příklad 3:

Převeď 5 (Z báze 10) do báze 2

Tohle je trochu jiný postup. Místo násobení budeme dělit. Tady je návod:

 1. X = Báze do které to chceme převést (Na obrázku je v jamce toho kopečku).
 2. Y = Původní číslo (Na obrázku je pod zlomkovou čarou).
 3. Z = Y : X (Na obrázku je to to růžové číslo).
 4. R = to co zbyde po Y : X (Na obrázku je to co je vedle R).
 5. Opakujte proces do doby než se číslo před R stane 0.
 6. Výsledek je sloupec R čtený ze spoda nahoru.

Tady je příklad:

5 v bázi 10 je 101 v bázi 2.

Příklad 4:

Převeď 140 (Z báze 10) do báze 8

Toto je stejný proces jako předtím:

140 v bázi 10 je 214 v bázi 8.

Informace o převádění bází jsou z následujících odkazů: zde a zde.