Na téma Soustav (čeština)

Co je na druhou.

 • Na modulu jsou 2 čísla, znaménko mezi nimi a číselnice 0–9.
 • Tato dvě čísla nemusí být nutně v soustavě 10, naší standartní číselné soustavě. Potřebujete zjistit v jaké soustavě tato čísla jsou, každé číslo může být v jiné soustavě. Můžete je převést zpět do desítkové soustavy, pokud byste chtěli.
 • Jakmile zjistíte jaká je odpověď na jednoduchý matematický problém, musíte zadat výsledek do číselnice a zmáčknout SUBMIT. Ale mějte na pozoru, že výsledek musí být také převeden do jiné soustavy před tím, než odešlete odpověď. Zadání špatného výsledku, nebo správného výsledku ve špatné soustavě, vám dá chybu.
 • Následujte kroky níže abyste zjistili v jaké bázi jsou tato čísla. Pokud jakákoliv soustava je desítková, použijte desítkovou. Jinak, pokud vám vyšla soustava větší jak desítková, tak odečítejte 10 do doby, než číslo bude v rozmezí 1–10, pak přičtěte 2.
 • Poznámka: Vždy odesílejte absolutní hodnotu (bez záporných znamének) výsledku a nepřidávejte před vaší odpověď žádné nuly, protože je to uznáno jako chyba.

Spočítání správné soustavy

První Číslo:Počet Rozsvícených Indikátorů +
Poslední Číslo v Sériovém Čísle +
3 (jen pokud je na bombě DVI-D port)
Druhé Číslo:Počet Nerozsvícených Indikátorů +
První Číslo v Sériovém Čísle +
6 (jen pokud je na bombě Sériový port)
Odpověď:Počet Portplatů +
2 (jen pokud je na bombě indikátor IND)

Soustavy jsou zvláštní věci. Normálně užíváme desítkovou soustavu. To znamená, že máme 10 cifer, než přeskočíme na dvojciferné číslo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9. Binární soustava je dvojková soustava. tento systém má pouze 2 cifry: 0 a 1. Sedmičková soustava má 7 cifer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, a 6. Následující tabulka ukazuje číslo 27 reprezentované v 9 soustavách použitých v tomto modulu.


Soustava27 V Soustavě
211011
31000
4123
5102
643
736
833
930
1027

Převádění mezi soustavami může být výzva. Tato sekce ti ukáže jak převádět mezi soustavami s použitím příkladů.

Příklad 1:

Převeď 235 (Z báze 8) do desítkové soustavy

Nad každou cifrou tvého čísla, uděláš jednoduchý proces (níže). Je to proces násobení a sčítání, abyste našli vaše číslo v desítkové soustavě. V tomto případě to je:

828180
235

5 x 80 = 5
3 x 81 = 24
2 x 82 = 128

Potom to všechno sečteš. 5 + 24 + 128 = 157. 235 v bázi 8 je 157 v bázi 10.

Příklad 2:

Převeď 1011 (Z báze 2) do desítkové soustavy.

Uděláme stejnou věc, jako předtím::

1 x 20 = 1
1 x 21 = 2
0 x 22 = 0
1 x 23 = 8

Potom znovu všechno sečteme. 1 + 2 + 0 + 8 = 11. 1011 v dvojkové soustavě je 11 v desítkové soustavě.

Příklad 3:

Převeď 5 (Z báze 10) do dvojkové soustavy

Tohle je trochu jiný postup. Místo násobení budeme dělit. Tady je návod:

 1. X = Soustava, do které to chceme převést (Na obrázku je v jamce toho kopečku).
 2. Y = Původní číslo (Na obrázku je pod zlomkovou čarou).
 3. Z = Y : X (Na obrázku je to to růžové číslo).
 4. R = to co zbyde po Y : X (Na obrázku je to co je vedle R).
 5. Opakujte proces do doby než se číslo před R stane 0.
 6. Výsledek je sloupec R čtený ze spoda nahoru.

Tady je příklad:

5 v desítkové soustavě je 101 v dvojkové soustavě.

Příklad 4:

Převeď 140 (Z desítkové soustavy) do osmičkové soustavy

Toto je stejný proces jako předtím:

140 v desítkové soustavě je 214 v osmičkové soustavě.

Informace o převádění bází jsou z následujících odkazů: zde a zde.