Na téma Soustav

Co je na druhou.

  • Na modulu jsou 2 čísla, znaménko mezi nimi a číselnice 0–9.
  • Tato dvě čísla nemusí být nutně v soustavě 10, naší standartní číselné soustavě. Potřebujete zjistit v jaké soustavě tato čísla jsou a každé číslo může být v jiné soustavě. Můžete je převést zpět do desítkové soustavy, pokud byste chtěli.
  • Jakmile zjistíte, jaká je odpověď na tento jednoduchý matematický problém, musíte zadat výsledek do číselnice a stisknout potvrdit. Ale mějte na pozoru, že výsledek musí být také převeden do jiné soustavy před tím, než potvrdíte odpověď. Zadání špatného výsledku, nebo správného výsledku ve špatné soustavě vám dá chybu.
  • Následujte kroky níže, abyste zjistili, v jaké bázi jsou tato čísla. Pokud jakákoliv soustava je desítková, použijte desítkovou. Jinak, vymodulujte číslo 7 a poté přičtěte 2.
  • Poznámka: Vždy odesílejte absolutní hodnotu výsledku a nepřidávejte před vaší odpověď žádné nuly, protože je to uznáno jako chyba.

Spočítání soustav

První Číslo:Počet rozsvícených indikátorů +
poslední cifra v sériovém čísle +
3 (pokud je na bombě DVI-D port)
Druhé Číslo:Počet nerozsvícených indikátorů +
první cifra v sériovém čísle +
6 (pokud je na bombě Sériový port)
Odpověď:Počet držáků na porty +
2 (pokud je na bombě indikátor IND)

Soustavy jsou zvláštní věci. Zkráceně, soustava nám říká, kolik cifer má. Například, standartní soustava, kterou používáme každý den, je desítková. To znamená, že máme deset cifer před tím, než ze dostaneme na desítky: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Binární je dvojková soustava. Tato soustava má dvě cifry, 0 a 1. Sedmičková soustava má sedm cifer, 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Následující tabulka ukazuje číslo 27 v devíti soustavách, které tento modul využívá.


Soustava27 v soustavě
211011
31000
4123
5102
643
736
833
930
1027

Převádění mezi soustavami může být výzva. Tato sekce vám ukáže, jak převádět mezi soustavami s použitím příkladů.

Příklad 1:

Převeďte 235 (z oktální (osmičkové) soustavy) do desítkové soustavy

Nad každou cifrou vašeho čísla vypište mocniny soustavy, které reprezentuje daná cifra. Hleďte na příklad níže. Nyní je to jednoduchý proces násobení a sčítání pro získání vašeho čísla v desítkové soustavě. V tomto příkladu máte:

828180
235

5 x 80 = 5
3 x 81 = 24
2 x 82 = 128

Potom vše sečtěte. 5 + 24 + 128 = 157. 235 v oktální soustavě je 157 v desítkové soustavě.

Příklad 2:

Převeďte 1011 (z binární (dvojkové) soustavy) do desítkové soustavy.

Uděláme stejnou věc, jako předtím:

1 x 20 = 1
1 x 21 = 2
0 x 22 = 0
1 x 23 = 8

Potom znovu všechno sečtěte. 1 + 2 + 0 + 8 = 11. 1011 v dvojkové soustavě je 11 v desítkové soustavě.

Příklad 3:

Převeď 5 (z desítkové soustavy) do dvojkové soustavy

Tohle je trochu jiné. Místo násobení budeme dělit. Tady je návod:

  1. Vydělte vaše počáteční číslo zvolenou soustavou (v tomto případě dvojkovou).
  2. Zapište si podíl (odpověď) se zbytkem, jak na základní škole.
  3. Opakujte toto dělení s celým číslem z minulého podílu (ten zbytek).
  4. Pokračujte v opakování dělení, dokud není číslo před zbytkem pouze nula.
  5. Odpověď jsou všechny zbytky přečteny zdola nahoru.

Tady je příklad:

5 v desítkové soustavě je 101 v dvojkové soustavě.

Příklad 4:

Převeďte 140 (z desítkové soustavy) do osmičkové soustavy

Toto je stejný proces, jako předtím:

140 v desítkové soustavě je 214 v osmičkové soustavě.

Informace o převádění mezi soustavami jsou z následujících odkazů: zde a zde.