Dodatek B: Instrukce k identifikaci baterií (čeština)

Běžné typy baterií mohou být nalezeny v držácích na stranách krytu bomby.

BaterieTyp
AA
D