Over Zeeslagen

VUUR! ... (plons) Mis.

Attentie, Matroos. We hebben de vijandelijke lokatie kunnen terugbrengen tot dit rooster van 5×5. De doelwitten zijn verborgen, maar we hebben meer informatie over ze verzameld.

We verwachten dat deze informatie niet genoeg is om vast te stellen waar de vijandelijke troepen zijn geplaatst. Dit is waar jij in beeld komt. We moeten uitvinden welke lokaties we kunnen scannen zonder dat we worden gezien:

 • Neem de eerste letter en het eerste cijfer van het serienummer. Ga telkens 5 verder of terug, zodat je op A–E en 1–5 uitkomt. Dit is de eerste veilige lokatie.
 • Doe hetzelfde voor de tweede letter en het tweede cijfer, en ga door tot de letters of cijfers op zijn.
 • Zet uiteindelijk op dezelfde manier het aantal poorten om in een letter A–E en het aantal indicatoren plus het aantal batterijen in een cijfer 1–5. Dit is de laatste veilige lokatie.
 • De letter staat telkens voor de kolom (links naar rechts), en het nummer voor de rij (boven naar beneden).

Attentie, Sergeant. We hebben jou nodig om de lokatie van alle vijandelijke schepen te vinden. Zodra je dit gedaan hebt, is de module ontmanteld. Je hebt de volgende middelen ter beschikking:

 • Gebruik de radar om veilige lokaties te scannen. Als je de radar gebruikt op een onveilige lokatie komt de vijand erachter waar wij ons bevinden. Doe dit dus niet.
 • Gebruik het water om lokaties te markeren waar zich zeker geen vijandige schepen bevinden. Je kunt ook op het getal boven een kolom of naast een rij klikken om direct de hele kolom/rij met water te markeren.
 • Gebruik torpedos om de vijand aan te vallen. Verspil geen torpedos aan water!

Onze informatie verteld ons:

 • Elk schipt ligt horizontaal of verticaal.
 • Geen van de schepen liggen direct naast elkaar, ook niet diagonaal.
 • We weten hoeveel vakjes in elke rij en elke kolom een stuk van een schip bevatten. Dit is aangegeven met de nummers langs de kanten van het rooster.
 • We weten ook hoeveel schepen van welk formaat er zijn. Dit is te zien aan de symbolen onder het rooster.

Veel geluk, zorg dat we trots op je kunnen zijn!