Na téma Benedicta Cumberbatche

Spíš jako Bouncystick Crapplepatch...

 • Tento modul obsahuje dvě rolodex zařízení a tlačítko na potvrzení.
 • Abyste zneškodnili tento modul, vypočítejte správnou příponu s předponou na rolodex obrazovkách, pomocí operací a tabulek níže.
 • Zadání špatného jména vám dá chybu.

Křestní jméno

 • Pokud je předpona na levé obrazovce Broccoli, Buffalo, Syphilis, nebo Cadbury, ignorujte následující operace a použijte 0 jako váš index. Cyklujte přípony na kartičkách, abyste zjistili, který seznam používáte.
 • Jinak, začněte s číslem 0 a použijte operace níže, abyste zjistili hodnotu vašeho indexu. Pokud bude v jakémkoliv bodě vaše hodnota větší, než 9, vymodulujte ji 10.
 • Pro každé z následujících tvrzení, které je pravdivé, přičtěte 1:
  • Bomba má Paralelní port.
  • Sériové číslo obsahuje samohlásku.
  • Více jak půlka modulů na bombě je zneškodněna.
 • Pro každé z následujících tvrzení, které je pravdivé, přičtěte 2:
  • Bomba má Sériový port.
  • Sériové číslo neobsahuje samohlásku.
  • Půlka, nebo méně modulů na bombě je zneškodněna.
 • Pro každé z následujících tvrzení, které je pravdivé, vynásobte 2 a přičtěte n:
  • Bomba má rozsvícený indikátor FRK (n=3).
  • V sériovém čísle je více cifer, než písmen (n=4).
  • Poslední cifra sériového čísla je sudé (n=5).
 • Pro každé z následujících tvrzení, které je pravdivé, vynásobte 3 a přičtěte n:
  • Bomba má nerozsvícený indikátor NSA (n=6).
  • V sériovém čísle je více písmen než cifer (n=7).
  • Poslední cifra sériového čísla je liché (n=8).
 • Porovnejte váš finální index v tabulce na straně 3. Daná přípona je správná odpověď.

Příjmení

 • Pokud je předpona na pravé obrazovce Bonaparte, Oxfordshire, Talisman, nebo Lingerie, ignorujte následující operace a použijte 0 jako váš index. Cyklujte přípony na kartičkách, abyste zjistili, který seznam používáte.
 • Jinak, začněte s číslem 0, použijte operace, abyste zjistili hodnotu vašeho indexu. Pokud v jakémkoliv bodě bude vaše hodnota větší než 9, vymodulujte ji 10.
 • Pro každé z následujících tvrzení, které je pravdivé, přičtěte 1:
  • Bomba má Stereo RCA port.
  • Bomba má více, než 2 baterie.
  • Bomba má duplikátní porty.
 • Pro každé z následujících tvrzení, které je pravdivé, přičtěte 2:
  • Bomba má RJ-45 port.
  • Bomba má méně, než 2 baterie.
  • Bomba nemá duplikátní porty.
 • Pro každé z následujících tvrzení, které je pravdivé, vynásobte 2 a přičtěte n:
  • Bomba má rozsvícený indikátor FRQ (n=3).
  • Bomba má více, než jeden typ portů (n=4).
  • Bomba má více, než jeden držák na baterie (n=5).
 • Pro každé z následujících tvrzení, které je pravdivé, vynásobte 3 a přičtěte n:
  • Bomba má nerozsvícený indikátor MSA (n=6).
  • Bomba má pouze jeden typ portů (n=7).
  • Bomba nemá žádné držáky na baterie (n=8).
Předpony křestního jména
Bene Bumble Burger Bomba Bunsen
0 dict bee king boom burner
1 dryl boi dil bait swick
2 drive basher coot butt don
3 dink bong top blast snap
4 bus buzz trap stic whale
5 juice stick burg dick rock
6 snatch pest boop buck box
7 ton blaster dirk blow town
8 saur berry bub tonk shack
9 dang milk cash ray ster
Předpony příjmení
Cumber Coddle Crumple Call Cabbage
0 batch swort sack dispatch patch
1 thatch cheese horn d'captain butt
2 snatch clock rash 'ur'mum horn
3 bund sore fish 'ya'boi man
4 cooch bath butt 'm'lady sprout
5 sniff dinck pants ghostbusters dong
6 stick snoot crush 'd'police ship
7 dell sniff mite 'fur'help rash
8 bath some clomp ing'vienna snutch
9 chord wealth fish a'vote flage