Na téma Benedicta Cumberbatche (čeština)

Spíš jako hatmatilka...

 • Tento modul obsahuje křestní jméno a příjmení a tlačítko na odeslání.
 • Abyste zneškodnili tento modul, vypočítejte správné přípony pomocí předpony a tabulek.
 • Jakmile zadáte špatné jméno, tak dostanete chybu.

Křestní Jméno:

 • Pokud je předpona na levé obrazovce Broccoli, Buffalo, Syphilis nebo Cadbury tak ignorujte následující operace a použijte 0 jako váš index. Dále zjistěte jaké správné jméno používáte a to tak, že nadiktujete jednu nebo více možných přípon a použijete tabulku na třetí straně.
 • Jinak začněte s číslem 0, použijte operace abyste zjistili hodnotu vašeho indexu. Pokud v jakémkoliv bodě bude vaše hodnota větší než 9 tak odečtěte 10.
 • Jakmile budete mít výsledek choďte na stranu 3, použijte tabulku s Křestním jménem a najděte vaší správnou příponu.
 • Pro každé z následujících prohlášení které jsou pravdivé, přičtěte 1:
  • Bomba má paralelní port.
  • Sériové číslo obsahuje samohlásku.
  • Více jak půlka modulů na bombě je zneškodněna.
 • Pro každé z následujících prohlášení které jsou pravdivé, přičtěte 2:
  • Bomba má sériový port.
  • Sériové číslo neobsahuje samohlásku.
  • Půlka nebo méně jak půlka modulů na bombě je zneškodněna.
 • Pro každé z následujících prohlášení které jsou pravdivé, vynásobte 2 a přičtěte n:
  • Bomba má rozsvícený indikátor FRK (n=3).
  • V sériovém čísle je více čísel než písmen (n=4).
  • Poslední číslo sériového čísla je sudé (n=5).
 • Pro každé z následujících prohlášení které jsou pravdivé, vynásobte 3 a přičtěte n:
  • Bomba má nerozsvícený indikátor NSA (n=6).
  • V sériovém čísle je více písmen než čísel (n=7).
  • Poslední číslo sériového čísla je liché (n=8).

Příjmení:

 • Pokud je předpona na pravé obrazovce Bonaparte, Oxfordshire, Talisman nebo Lingerie, tak ignorujte následující operace a použijte 0 jako váš index. Dále zjistěte jaké správné jméno používáte a to tak, že nadiktujete jednu nebo více možných přípon a použijete tabulku na třetí straně.
 • Jinak začněte s číslem 0, použijte operace abyste zjistili hodnotu vašeho indexu. Pokud v jakémkoliv bodě bude vaše hodnota větší než 9 tak odečtěte 10.
 • Jakmile budete mít výsledek choďte na stranu 3, použijte tabulku s Příjmením a najděte vaší správnou příponu.
 • Pro každé z následujících prohlášení které jsou pravdivé, přičtěte 1:
  • Bomba má Stereo RCA port.
  • Bomba má více než 2 baterie.
  • Bomba má duplikátní porty.
 • Pro každé z následujících prohlášení které jsou pravdivé, přičtěte 2:
  • Bomba má RJ-45 port.
  • Bomba má méně než 2 baterie.
  • Bomba nemá duplikátní porty.
 • Pro každé z následujících prohlášení které jsou pravdivé, vynásobte 2 a přičtěte n:
  • Bomba má rozsvícený indikátor FRQ (n=3).
  • Bomba má více než jeden typ portů (n=4).
  • Bomba má více než jeden držák na baterie (n=5).
 • Pro každé z následujících prohlášení které jsou pravdivé, vynásobte 3 a přičtěte n:
  • Bomba má nerozsvícený indikátor MSA (n=6).
  • Bomba má pouze jeden typ portů (n=7).
  • Bomba nemá žádné držáky na baterie (n=8).
Předpony Křestního Jména
Bene Bumble Burger Bomba Bunsen
0 dict bee king boom burner
1 dryl boi dil bait swick
2 drive basher coot butt don
3 dink bong top blast snap
4 bus buzz trap stic whale
5 juice stick burg dick rock
6 snatch pest boop buck box
7 ton blaster dirk blow town
8 saur berry bub tonk shack
9 dang milk cash ray ster
Předpony Příjmení
Cumber Coddle Crumple Call Cabbage
0 batch swort sack dispatch patch
1 thatch cheese horn d'captain butt
2 snatch clock rash 'ur'mum horn
3 bund sore fish 'ya'boi man
4 cooch bath butt 'm'lady sprout
5 sniff dinck pants ghostbusters dong
6 stick snoot crush 'd'police ship
7 dell sniff mite 'fur'help rash
8 bath some clomp ing'vienna snutch
9 chord wealth fish a'vote flage