Na téma Velkého Kruhu (čeština)

Kdo řekl že kruhy jsou bezvýznamné?

Na tomto modulu je tlačítko ve tvaru velkého kruhu, který se točí. Na základě tabulek níže zjistěte které části kruhu je potřeba zmáčknout. Jestli zmáčknete špatnou část kruhu nebo části kruhu ve špatném pořadí, dostanete chybu.

  • Začněte s Tabulkou 1 níže. Zjistěte, která pravidla platí abyste zjistili číslo k použití. Pokud vaše číslo je záporné, vynásobte ho -1.
  • Spočítejte takovou pozici sériového čísla jako vám vyšlo vaše číslo. Pokud jste se dostali na konec sériového čísla, otočte se a začněte číst pozpátku atd. (např. AJ84G5 G48JA J84G5). První znak sériového čísla má pozici 0.
  • Jakmile zjistíte znak z pozice sériového čísla, podívejte se na Tabulku 2 níže abyste zjistili pořadí tlačítek, které je potřeba zmáčknout. Toto pořadí aplikujte a zmáčkněte tlačítka.
  • Jakmile první správná barva byla zmáčknuta, tak výsledek už se nezmění, dokud neuděláte chybu na tomto modulu.
  • ALE pokud je na bombě 5 baterií ve 3 držácích a alespoň jeden indikátor BOB, tak jakékoliv řešení, které vychází z jakéhokoliv znaku v sériovém čísle bude platné. Podívejte se na Tabulku 2 abyste zjistili jaké řešení to jsou.

Tabulka 1

Za každý BOB, CAR, nebo CLR indikátor:+1 pokud svítí, -1 pokud nesvítí.
Za každý FRK, FRQ, MSA, nebo NSA indikátor:+2 pokud svítí, -2 pokud nesvítí.
Za každý SIG, SND, nebo TRN indikátor:+3 pokud svítí, -3 pokud nesvítí.
Za každý vyřešený modul:+3 za každý.
Za počet baterií:+4 za lichý, -4 za sudý.
Pokud je na bombě portplate s paralelním portem:+5 za každý, -4 pokud je na portplatu zároveň s sériovým portem.
Pokud je na bombě portplate s DVI-D portem:-5 za každý, +4 pokud je na portplatu zároveň s Stereo-RCA portem.
Za každý speciální indikátor*:+6 za každý.
Za každý speciální port*:-6 za každý.
Za každý Two Factor kód:Přičtěte cifru nejvíce vpravo.

*Speciální porty nebo indikátory jsou vyrobené hráči, jako například NLL nebo USB port.

Tabulka 2*

-0-, 1, 2Červená, Žlutá, Modrá
3, 4, 5Oranžová, Zelená, Purpurová
6, 7, 8Modrá, Černá, Červená
9, A, BPurpurová, Bílá, Oranžová
C, D, EOranžová, Modrá, Černá
F, G, HZelená, Červená, Bílá
I, J, KPurpurová, Žlutá, Černá
L, M, NČervená, Oranžová, Žlutá
O, P, QŽlutá, Zelená, Modrá
R, S, TModrá, Purpurová, Červená
U, V, WČerná, Bílá, Zelená
X, Y, ZBílá, Žlutá, Modrá

*Pokud se kruh točí proti směru hodinových ručiček, prohoďte pořadí tlačítek, které je potřeba zmáčknout.

Nula je v tabulce znázorněna jako -0-.