Na téma Binárních Světel (čeština)

Binární kód je ctěná tradice komunikace pomocí blikajících světel.

  • Zjistěte binární kód z 5 LEDek.
  • Zjistěte která z 8 číselných sekvencí je ta správná. Sekvence může být i pozadu a může měnit směr.
  • Některá čísla mají pod sebou písmeno reprezentující barvu. Přestřihněte drát správné barvy v dobu kdy je na displeji ukázáno správné číslo.
  • Stačí přestřihnout jeden drát.
17 15 6 2 24 8 26 25 21 24 1 15 18 8
Z Č M
18 15 19 31 12 6 19 21 11 16 19 2 1 29
M Z Č
8 25 1 15 20 15 9 3 6 24 1 24 5 26
Z M Č
21 27 6 12 27 20 7 1 19 15 3 13 9 28
M Č Z
3 21 14 22 7 28 16 27 22 17 26 2 31 15
Z M Č
8 22 30 19 1 25 31 16 9 7 6 13 9 7
Č M Z
5 18 12 7 5 12 31 16 10 15 17 9 12 25
Č Z M
4 20 18 25 20 4 24 29 17 16 12 16 29 19
Z Č M
Kód k Barvě: Č Červená
Z Zelená
M Modrá

Nápověda 1: Jak převést Binární soustavu na Desítkovou

Binární Desítková Binární Desítková
00000 0 10000 16
00001 1 10001 17
00010 2 10010 18
00011 3 10011 19
00100 4 10100 20
00101 5 10101 21
00110 6 10110 22
00111 7 10111 23
01000 8 11000 24
01001 9 11001 25
01010 10 11010 26
01011 11 11011 27
01100 12 11100 28
01101 13 11101 29
01110 14 11110 30
01111 15 11111 31