Na téma Bitových Map (čeština)

Přes 18 Trilionů kombinací, no to se snad zblázním.

  • Tento modul má na displeji 64 pixelů rozdělených na 4 "kvadranty". Každý pixel je buď světlý (nazýváme ho "bílý", i když může být barevný) nebo tmavý ("černý").
  • Jsou tu také 4 tlačítka s popisky 1, 2, 3 a 4.
  • V následující tabulce začněte pravidlem jehož číslo je shodné s posledním číslem sériového čísla.
  • Pokračujte přes pravidla dokud nenarazíte na pravidlo které platí.
  • Vypočítejte odpověď platícího pravidla. Opakovaně přidávejte nebo odebírejte 4 dokud odpověď nebude v rozmezí 1-4 a stiskněte odpovídající tlačítko k zneškodnění modulu.
Číslo PravidlaPravidlo
0Pokud přesně 1 kvadrant má 5 nebo méně bílých pixelů tak odpovědí je počet bílých pixelů v ostatních 3 kvadrantech.
1Pokud je stejné množství převážně-bílých kvadrantů jako rozsvícených indikátorů, tak odpovědí je počet baterií.
2Pokud přesně jedna řada nebo sloupec je kompletně bílý nebo černý, tak odpovědí je jeho souřadnice x nebo y (začíná se od 1 nahoře nebo vlevo).
3Pokud je méně převážně-bílých kvadrantů než převážně-černých kvadrantů, tak odpovědí je počet převážně-černých kvadrantů.
4Pokud celá bitová mapa má 36 nebo více bílých pixelů, tak odpovědí je celkový počet bílých pixelů.
5Pokud je více převážně-bílých kvadrantů než převážně-černých kvadrantů, tak odpovědí je nejmenší počet černých pixelů v jakémkoliv kvadrantu.
6Pokud přesně 1 kvadrant má 5 nebo méně černých pixelů, tak odpovědí je počet černých pixelů v ostatních 3 kvadrantech.
7Pokud je stejné množství převážně-černých kvadrantů jako nerozsvícených indikátorů, tak odpovědí je počet portů.
8Pokud je na bitmapě 3×3 čtverec, který je kompletně bílý nebo černý, tak odpovědí je x-souřadnice (začíná se od 1) středu prvního takového čtverce (začíná se nahoře vlevo).
9Pokud je stejný počet převážně-bílých kvadrantů jako převážně-černých kvadrantů, tak odpovědí je první číslo v sériovém čísle.