ในหัวข้อ "บิตแมพ"

มันมีมากมายกว่า 18 ล้านล้านล้านแบบ แต่มีแค่บางแบบเท่านั้นแหละที่มีผลกับเรา

  • โมดูลนี้แสดงบิตแมพที่ประกอบไปด้วย 64 พิกเซลและถูกแบ่งออกเป็น 4 “จตุภาค” แต่ละพิกเซลจะสว่าง (หรือที่เรียกว่า “สีขาว” ถึงแม้ว่าอาจจะมีสีอื่น) หรือมืด (“สีดำ”)
  • มี 4 ปุ่มอยู่ด้านล่าง กำกับด้วยหมายเลข 1, 2, 3 และ 4
  • ในตารางด้านล่าง ให้เริ่มจากกฎข้อที่หมายเลขตรงกับตัวเลขตัวสุดท้ายข้อง serial number
  • ดูกฎไล่ข้อไปเรื่อยๆ (กลับมาที่หัวตารางหากจำเป็น) จนกว่าจะเจอกับเงื่อนไขที่เป็นจริง
  • คำนวณคำตอบจากกฎที่เป็นจริง นำคำตอบมาบวกหรือลบด้วย 4 จนคำตอบอยู่ในช่วง 1 ถึง 4 และกดปุ่มที่มีคำตอบเพื่อปลดโมดูล
#กฎ
0ถ้าหากมีเพียง 1 จตุภาคที่มีพิกเซลสีขาว 5 อันหรือน้อยกว่า คำตอบคือจำนวนพิเซลสีขาวในอีก 3 จตุภาคที่เหลือ
1ถ้าหากจำนวนจตุภาคที่ส่วนใหญ่มีสีขาวเท่ากับอินดิเคเตอร์ที่ไฟติด คำตอบคือจำนวนแบตเตอรี่
2ถ้าหากมีเพียงหนึ่งแถวหรือคอลัมน์ที่มีสีขาวหรือดำทั้งหมด คำตอบคือพิกัด x-/y- ของแถวหรือคอลัมน์นั้น (เริ่มนับ 1 จากมุมซ้ายบน)
3ถ้าหากมีจำนวนจตุภาคที่ส่วนใหญ่มีสีขาวน้อยกว่าจำนวนจตุภาคที่ส่วนใหญ่มีสีดำ คำตอบคือจำนวนจตุภาคที่ส่วนใหญ่มีสีดำ
4ถ้าทั้งบิตแมพมีพิกเซลสีขาว 36 อันหรือมากกว่า คำตอบคือจำนวนพิกเซลสีขาวทั้งหมด
5ถ้าหากมีจำนวนจตุภาคที่ส่วนใหญ่มีสีขาวมากกว่าจำนวนจตุภาคที่ส่วนใหญ่มีสีดำ คำตอบคือจำนวนพิกเซลสีดำที่น้อยที่สุดจากทั้ง 4 จตุภาค
6ถ้าหากมีเพียง 1 จตุภาคที่มีพิกเซลสีดำ 5 อันหรือน้อยกว่า คำตอบคือจำนวนพิกเซลสีดำในอีก 3 จตุภาคที่เหลือ
7ถ้าหากมีจำนวนจตุภาคที่ส่วนใหญ่เป็นสีดำเท่ากับอินดิเคเตอร์ที่ไฟไม่ติด คำตอบคือจำนวนพอร์ต
8ถ้าหากมีตารางจัตุรัสขนาด 3×3 ที่มีสีขาวหรือดำทั้งหมด คำตอบคือพิกัด x ของกึ่งกลางตารางแรกที่พบ (เริ่มนับจาก 1 แบบอ่านจากซ้ายไปขวา)
9ถ้าหากมีจำนวนจตุภาคที่ส่วนใหญ่มีสีขาวเท่ากับจำนวนจตุภาคที่ส่วนใหญ่มีสีดำ คำตอบคือตัวเลขตัวแรกใน serial number