Na téma Bitových Operací (čeština)

Nikdo nemá rád tento druh matematiky. Vůbec koho matika baví?

  • Na tomto modulu máme 2 obrazovky:
    1. Bitová operace (AND, OR, XOR, NOT)
    2. Místo pro zadání výsledku
  • Zjistěte jakou hodnotu mají BYT 1 a BYT 2
  • Zjistěte jaký je mezi nimi vztah pomocí bitové operace
  • Pokud je věta pravdivá tak je to 1
  • Pokud je věta nepravdivá tak je to 0
Byt 1 Byt 2
Na bombě nejsou AA baterie Na bombě je 1 nebo více D baterií
Na bombě je paralelní port Na bombě je 3 nebo více portů
Na bombě je rozsvícený indikátor NSA Na bombě jsou 2 nebo více držáků na baterie
Na bombě je více modulů než času na začátku (v min) Na bombě je rozsvícený indikátor BOB
Na bombě je více než 1 rozsvícený indikátor Na bombě je více než 1 nerozsvícený indikátor
Počet modulů na bombě je dělitelný 3 Poslední číslo sériového čísla je liché
Na bombě je méně než 2 D Baterií Na bombě je sudý počet modulů
Na bombě jsou méně než 4 porty Na bombě jsou 2 nebo více baterií

Následující tabulka slouží k tomu abyste pochopili bitové operace:

AND OR XOR NOT
Pokud BYT 1 ALE ZÁROVEŇ I BYT 2 = 1 tak výsledek = 1. Jinak výsledek = 0. Pokud BYT 1 NEBO BYT 2 NEBO OBA BYTY = 1 tak výsledek = 1. Jinak výsledek = 0. Pokud BYT 1 NEBO BYT 2 ALE NE OBA BYTY = 1 tak výsledek = 1. Jinak výsledek = 0. Pokud BYT 1 = 1 tak výsledek = 0. Jinak výsledek = 1.