Na téma Slepého Bludiště (čeština)

Ne jenom že potřebuješ najít cíl, ty potřebuješ najít začátek!

Tento modul obsahuje 4 tlačítka N = Sever E = Východ W = Západ S = Jih.

Krok 1: Najdi správné bludiště

 • Vezmi poslední číslo sériového čísla a přičti počet vyřešených modulů.
 • Pokud je číslo větší jak 9 tak odečti 10 aby bylo výsledné číslo v rozmezí 0–9.
 • Výsledné číslo = Vaše bludiště.
 • Vaše bludiště může být ale otáčeno.

Krok 2: Najdi správné otočení

Použijte první podmínku, která platí, abyste zjistili jak správně otočit bludiště.

 • Pokud jsou alespoň 2 červená tlačítka, otočte bludiště o 90° ve směru hodinových ručiček a pak vypočítejte počáteční pozici.
 • Jinak pokud je na bombě alespoň 5 baterií, vypočítejte počáteční pozici a pak otočte bludiště o 90° ve směru hodinových ručiček.
 • Jinak pokud je na bombě indikátor IND, otočte bludiště o 180° ve směru hodinových ručiček a pak vypočítejte počáteční pozici.
 • Jinak pokud nejsou žádná žlutá tlačítka a je 1 červené tlačítko, otočte bludiště o 90° proti směru hodinových ručiček a pak vypočítejte počáteční pozici.
 • Jinak pokud je na bombě alespoň 1 jiný modul s bludištěm*, vypočítejte počáteční pozici a pak otočte bludiště o 180° ve směru hodinových ručiček.
 • Jinak pokud je na bombě více jak 1 typ portů na bombě, vypočítejte počáteční pozici a pak otočte bludiště o 90° proti směru hodinových ručiček.
 • Jinak, nechte bludiště tak jak je.

Krok 3: Najdi počáteční pozici

Podívej se na každé tlačítko a použij tabulku aby jsi zjistil jeho hodnotu. Dále použij pravidla aby jsi zjistil počáteční pozici v bludišti.

 • X pozice : Sečtěte hodnoty Severu a Jihu dohromady.
 • Y pozice : Sečtěte hodnoty Východu a Západu dohromady.
 • Pokud je součet větší než 5 tak odečtěte 5 aby číslo bylo v rozmezí 1–5.
 • Sloupec X je zleva doprava.
 • Řádka Y je ze shora dolů.
 • Souřadnice vlevo nahoře jsou [1,1].
Červená Zelená Modrá Šedivá Žlutá
Sever 1 5 2 2 3
Východ 3 1 5 5 2
Západ 2 5 3 1 4
Jih 3 2 4 3 2
*Moduly s bludištěm = Moduly, které mají v originále slovo Maze a v češtině slovo Bludiště! Jedná se pouze o moduly: 3D Maze, A-maze-ing Buttons, Boolean Maze, Colored Maze, The Crystal Maze, Factory Maze, Faulty RGB Maze, Hexamaze, Mazes, Mazematics, Maze Scrambler, Maze³, Module Maze, Morse-A-Maze, Mouse In The Maze, Polyhedral Maze, RGB Maze, a USA Maze. Nepočítá se modul Slepé bludiště!