Na téma Slepého bludiště

Ne jenom, že potřebujete najít cíl, potřebujete najít i začátek!

Tento modul obsahuje čtyři tlačítka popsané N pro sever, E pro východ, S pro jih a W pro západ. Defuser musí využít tyto tlačítko pro navigaci bludištěm, které nevidí. Použijte následující kroky pro odhalení, jak bludiště vypadá, kde v něm jste a na jaké straně bludiště je východ.

Krok 1: Najděte správné bludiště

 • Vezměte poslední cifru sériového čísla a přičtěte počet vyřešených modulů.
 • Pokud je číslo větší, jak 9, odečítejte 10, dokud není mezi 0 a 9.
 • Najděte bludiště níže se stejným číslem, jako je výsledek. To je vaše bludiště, ale může být otočeno.

Krok 2: Najděte správné otočení

Použijte první podmínku, která platí z následujícího seznamu pro zjištění rotace bludiště.

 • Pokud jsou alespoň {c} {r}, {m}.
 • Jinak, pokud je na bombě alespoň {c} {r}, {m}.
 • Jinak, pokud je na bombě indikátor {i}, {m}.
 • Jinak, pokud nejsou žádné {r1} a alespoň {c} {r2}, {m}.
 • Jinak, pokud je na bombě alespoň {c} {r}, {m}.
 • Jinak, pokud je na bombě maximálně {c} {r}, {m}.
 • Jinak, nechte bludiště tak, jak je.

Krok 3: Najděte počáteční pozici

Podívejte se na každé tlačítko a použijte tabulku níže pro zjištění jeho hodnoty. Dále použijte pravidla pro zjištění počáteční pozice v bludišti:

 • X pozice: Sečtěte hodnoty tlačítek severu a jihu dohromady.
 • Y pozice: Sečtěte hodnoty tlačítek východu a západu dohromady.
 • Pokud je součet větší, než 5, odečítejte 5, dokud není číslo mezi 1 a 5.
 • Sloupec X je zleva doprava a řádek Y je shora dolů. Levá horní souřadnice v bludišti je [1,1].
Červená Zelená Modrá Šedá Žlutá
Sever 1 5 2 2 3
Východ 3 1 5 5 2
Západ 2 5 3 1 4
Jih 3 2 4 3 2