Na téma Slepého Bludiště

Ne jenom že potřebuješ najít cíl, ty potřebuješ najít začátek!

Tento modul obsahuje 4 tlačítka N = Sever E = Východ W = Západ S = Jih.

Krok 1: Najdi správné bludiště

 • Vezmi poslední číslo sériového čísla a přičti počet vyřešených modulů
 • Pokud je číslo větší jak 9 tak odečti 10 aby bylo výsledné číslo v rozmezí 0-9
 • Výsledné číslo = Vaše bludiště
 • Vaše bludiště může být ale otáčeno
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Krok 2: Najdi správné otočení

Použijte první podmínku, která platí, abyste zjistili jak správně otočit bludiště.

 • Pokud jsou alespoň 2 červená tlačítka, otočte bludiště o 90° ve směru hodinových ručiček a pak vypočítejte počáteční pozici.
 • Jinak pokud je na bombě alespoň 5 baterií, vypočítejte počáteční pozici a pak otočte bludiště o 90° ve směru hodinových ručiček
 • Jinak pokud je na bombě indikátor IND, otočte bludiště o 180° ve směru hodinových ručiček a pak vypočítejte počáteční pozici
 • Jinak pokud nejsou žádná žlutá tlačítka a je 1 červené tlačítko, otočte bludiště o 90° proti směru hodinových ručiček a pak vypočítejte počáteční pozici
 • Jinak pokud je na bombě alespoň 1 jiný bludišťový modul*, vypočítejte počáteční pozici a pak otočte bludiště o 180° ve směru hodinových ručiček
 • Jinak pokud je na bombě více jak 1 typ portů na bombě, vypočítejte počáteční pozici a pak otočte bludiště o 90° proti směru hodinových ručiček
 • Jinak, nechte bludiště tak jak je

Krok 3: Najdi počáteční pozici.

Podívej se na každé tlačítko a použij tabulku aby jsi zjistil jeho hodnotu Dále použij pravidla aby jsi zjistil počáteční pozici v bludišti

 • X pozice : Sečtěte hodnoty Severu a Jihu dohromady
 • Y pozice : Sečtěte hodnoty Východu a Západu dohromady
 • Pokud je součet větší než 5 tak odečtěte 5 aby číslo bylo v rozmezí 1-5
 • Sloupec X je zleva doprava
 • Řádka Y je zeshora dolů
 • Souřadnice vlevo nahoře jsou [1,1]
Červená Zelená Bílá Šedivá/th> Žlutá
Sever 1 5 2 2 3
Východ 3 1 5 5 2
Západ 2 5 3 1 4
Jih 3 2 4 3 2
*Bludišťový modul = Modul který má v originále slovo Maze a v češtině slovo Bludiště! Nepočítá se modul Slepé bludiště!