Na téma Booleanova Bludiště (čeština)

Stvořeno díky hnevu pána Nora

Tento modul obsahuje : 4 základní tlačítka na pohyb: U (nahoru) L (vlevo) R (vpravo) D (dolu) : Tlačítko STUCK? Tlačítko RESET! : displej který ukazuje číslo od 0 do 3

Tipy jak Uspět

 • Musíte zjistit počáteční a finální pozici v bludišti
  • Počáteční pozice = 3. a 4. pozice sériového čísla
  • Finální pozice = 5. a 6. pozice sériového čísla
 • Písmena ze sériového čísla převeďte na čísla (A=1 Z=26) a pokud je větší než 9 tak odečítejte 10 do doby než číslo bude v rozmezí 0-9
 • Počáteční a Finální pozice jsou ve formátu Řádek,Sloupek tzn. že bod vlevo nahoře = 0,0
 • Převeďte číslo na displeji na dvoumístný binární kód
 • Tah je povolen pouze tehdy pokud v tabulce 2 vyšla 1 na dané místo na které se chceme při tomto tahu dostat
 • Nesmíte opustit okraj bludiště. Pokud tak uděláte dá vám to chybu ale nevrátíte se na začátek
 • Pokud nemáte žádné povolené pohyby tak můžete zmáčknout tlačítko STUCK? (ZASEKNUTÝ?) abyste změnili číslo na displeji dokud se zase nebudete moci mohnout, ale budte opatrní, používání tohoto tlačítka ve chvíli kdy máte povolený tah vám dá chybu a vrátíte se zpátky na začátek.
 • Pokud si myslíte že jste ztraceni tak můžete zmáčknout tlačítko RESET! (ZNOVA!) abyste se navrátili na Počáteční pozici
 • POZNÁMKA: Pokud koncová poloha je NOR nebo AND tak se posuňte o 1 políčko dokud už nebude NOR/AND. Směr posunutí záleží na původním čísle které bylo na displeji 0 = U (Nahoru) 1 = R (Vpravo) 2 = D (Dolu) 3 = L (Vlevo) Pokud se díky posouvání dostanete na konec mřížky tak ji normálně přejděte na druhý okraj mřížky.

Bludiště

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 NOR XOR OR AND OR AND XOR NOR OR XOR
1 XOR AND OR NOR OR OR OR AND XOR AND
2 OR AND OR OR XOR NOR OR AND OR OR
3 AND NOR OR NOR OR XOR AND NOR OR OR
4 OR OR AND OR OR NOR OR OR NOR XOR
5 XOR OR AND NOR OR OR AND NOR XOR OR
6 OR OR AND NOR OR AND XOR OR OR XOR
7 XOR AND OR OR OR XOR NOR NOR OR OR
8 XOR OR OR OR AND AND NOR NOR OR XOR
9 OR OR XOR NOR AND OR XOR OR AND NOR

Nápověda

Desítková Binarní Výstupy
NOR XOR OR AND
0 00 1 0 0 0
1 01 0 1 1 0
2 10 0 1 1 0
3 11 0 0 1 1