Na téma Booleovského Bludiště (čeština)

Stvořeno díky hněvu pána Nora

Tento modul obsahuje: 4 základní tlačítka na pohyb: U (nahoru) L (vlevo) R (vpravo) D (dolu) : Tlačítko STUCK? Tlačítko RESET! : displej který ukazuje číslo od 0 do 3

Tipy jak uspět:

 • Musíte zjistit počáteční a finální pozici v bludišti
  • Počáteční pozice = 3. a 4. pozice sériového čísla.
  • Finální pozice = 5. a 6. pozice sériového čísla.
 • Písmena ze sériového čísla převeďte na čísla (A=1 Z=26) a pokud je větší než 9 tak odečítejte 10 do doby než číslo bude v rozmezí 0–9.
 • Počáteční a Finální pozice jsou ve formátu Řádek, Sloupec tzn. že bod vlevo nahoře = 0,0.
 • Převeďte číslo na displeji na dvoumístný binární kód.
 • Tah je povolen pouze tehdy pokud v tabulce 2 vyšla 1 na dané místo na které se chceme při tomto tahu dostat.
 • Nesmíte opustit okraj bludiště. Pokud tak uděláte dá vám to chybu ale nevrátíte se na začátek.
 • Pokud nemáte žádné povolené pohyby, tak můžete zmáčknout tlačítko STUCK? (ZASEKNUTÝ?) abyste změnili číslo na displeji dokud se zase nebudete moci pohnout, ale buďte opatrní, protože použití tohoto tlačítka ve chvíli, kdy máte povolený tah, vám dá chybu a vrátíte se zpátky na začátek.
 • Pokud si myslíte že jste ztraceni, tak můžete zmáčknout tlačítko RESET! (ZNOVA!) abyste se navrátili na Počáteční pozici.
 • POZNÁMKA: Pokud Finální pozice je NOR nebo AND tak Finální pozici posuňte o 1 políčko dokud už nebude NOR/AND. Směr posunutí záleží na původním čísle které bylo na displeji 0 = U (Nahoru) 1 = R (Vpravo) 2 = D (Dolu) 3 = L (Vlevo) Pokud se díky posouvání dostanete na konec mřížky, tak ji normálně přejděte na druhý okraj mřížky.

Bludiště

0123456789
0NORXORORANDORANDXORNORORXOR
1XORANDORNORORORORANDXORAND
2ORANDORORXORNORORANDOROR
3ANDNORORNORORXORANDNOROROR
4ORORANDORORNORORORNORXOR
5XORORANDNORORORANDNORXOROR
6ORORANDNORORANDXORORORXOR
7XORANDORORORXORNORNOROROR
8XORORORORANDANDNORNORORXOR
9ORORXORNORANDORXORORANDNOR

Nápověda

DesítkováBinarníLogické výstupy
NORXORORAND
0001000
1010110
2100110
3110011