Na téma Booleovského bludiště

Potrestáno hněvem Noru

Tento modul obsahuje: 4 tlačítka na pohyb: U, L, R, D, tlačítko STUCK? a displej s náhodným číslem od 0 do 3.

Tipy jak uspět

 • Pro vyřešení modulu se dostaňte z počátečního bodu do konečného bodu.
  • Počáteční lokace: 3. a 4. pozice sériového čísla
  • Konečná lokace: 5. a 6. pozice sériového čísla
 • Písmena ze sériového čísla převeďte na čísla (A = 1, B = 2, ...) a vymodulujte jej 10.
 • Počáteční a konečné lokace jsou ve formátu řádek, sloupec tak, že bod vlevo nahoře je 0,0.
 • Převeďte číslo na displeji na dvoumístný binární kód.
 • Použijte tlačítka U, L, R, D pro pohyb nahoru, doleva, doprava a dolu v tomto pořadí.
 • Tah je povolen, pouze pokud vám dvě cifry binárního kódu z převedeného displeje, použity jako vstupy pro logickou bránu ve vedlejším políčku vrátí 1. (Hleďte na přílohu A)
 • Pokud se pokusíte pohnout na políčko, které vám vrátí 0, dostanete chybu a nepohnete se.
 • Nesmíte opouštět kraje bludiště. Pokud tak uděláte, dostanete chybu a nepohnete se.
 • Pokud nemáte žádné povolené pohyby, můžete stisknout tlačítko STUCK? (ZASEKNUTÝ?), abyste změnili číslo na displeji, dokud se zase nebudete moci pohnout, ale buďte opatrní, použití tohoto tlačítka ve chvíli, kdy máte povolený tah, vám dá chybu a vrátíte se zpět na začátek.
 • Pokud si myslíte že jste ztraceni, můžete stisknout tlačítko RESET! (RESETOVAT!), abyste se navrátili na počáteční pozici.
 • POZNÁMKA: Pokud je konečná lokace NOR, nebo AND, posuňte ji o 1 políčko, dokud nebude NOR/AND. Směr posunu záleží na původním čísle, které bylo na displeji (0 = U, 1 = R, 2 = D, 3 = L). Pokud se díky posouvání dostanete na konec mřížky, tak ji posuňte na druhý okraj mřížky.

Bludiště

0123456789
0NORXORORANDORANDXORNORORXOR
1XORANDORNORORORORANDXORAND
2ORANDORORXORNORORANDOROR
3ANDNORORNORORXORANDNOROROR
4ORORANDORORNORORORNORXOR
5XORORANDNORORORANDNORXOROR
6ORORANDNORORANDXORORORXOR
7XORANDORORORXORNORNOROROR
8XORORORORANDANDNORNORORXOR
9ORORXORNORANDORXORORANDNOR

Příloha A

Desítková
soustava
Binarní
soustava
Logické členy
NORXORORAND
0001000
1010110
2100110
3110011