Na téma Booleanových Vennových Diagramů (čeština)

Proč tu je veliký Vennův diagram? A proč tu jsou nějaké divné symboly? Oh ne...

 • Tento modul obsahuje osm tlačítek, jedno pro každou sekci Vennova diagramu a jedno navíc reprezentující sekci která není v žádné sekci diagramu.
 • Tři kruhy jsou označeny jako "A" (horní), "B" (levý dolní) a "C" (pravý dolní).
 • Pro každou sekci použijte výraz který je na displeji abyste zjistili jestli je sekce "pravdivá" nebo "nepravdivá" díky následujícím pravidlům:
  • Pokud je sekce uzavřena v kruhu, potom hodnota pro tuto proměnnou je považována za pravdivou nebo nepravdivou.
   Příklad: Střední sekce je uzavřena ve všech třech kruzích, takže "A", "B" a "C" by měly být považovány za "pravdivé" při hodnocení této sekce.
  • Závorky mají přednost.
  • Obrázky popisují každou operaci (šedé sekce jsou "pravdivé").
  • Pokud je sekce vyhodnocena jako "pravdivá", stiskněte tlačítko, které odpovídá a sekce se změní na zelenou.
 • Vyřešte modul díky zmáčknutí všech správných sekcí které jsou "pravdivé".
 • Poznámka : Pokud bylo zmáčknuto nesprávné tlačítko, tak vám to dá chybu a sekce se zbarví dočervena.
X ∧ Y
AND
X ∨ Y
OR
X ⊻ Y
XOR
X → Y
IMPLIES
X | Y
NAND
X ↓ Y
NOR
X ↔ Y
XNOR
X ← Y
IMPLIED BY

Nápověda

= ANDJe pravdivá, pokud obě sekce jsou pravdivé. Jinak je nepravdivá.
= ORJe pravdivá, pokud alespoň jedna sekce je pravdivá. Jinak je nepravdivá.
= XORJe pravdivá, pokud přesně jedna sekce je pravdivá. Jinak je nepravdivá.
= IMPLIESJe nepravdivá, pokud levá strana je pravdivá a pravá je nepravdivá. Jinak je pravdivá.
| = NANDJe nepravdivá, pokud obě sekce jsou pravdivé. Jinak je pravdivá.
= NORJe nepravdivá, pokud alespoň jedna sekce je pravdivá. Jinak je pravdivá.
= XNORJe nepravdivá, pokud přesně jedna sekce je pravdivá. Jinak je pravdivá.
= IMPLIED BYJe nepravdivá, pokud levá strana je nepravdivá a pravá je pravdivá. Jinak je pravdivá.