Na téma Booleovských Vennových diagramů

Proč je tu veliký Vennův diagram? Proč jsou tu nějaké divné symboly? Ach ne...

 • Tento modul obsahuje osm tlačítek, jedno pro každou sekci Vennova diagramu a jedno navíc reprezentující sekci, která není v žádné sekci diagramu.
 • Tři kruhy jsou označeny jako "A" (horní), "B" (levý dolní) a "C" (pravý dolní).
 • Pro každou sekci použijte výraz, který je na displeji, abyste zjistili, jestli je sekce "pravdivá" nebo "nepravdivá" díky následujícím pravidlům:
  • Pokud je sekce uzavřena v kruhu, potom hodnota pro tuto proměnnou je považována za "pravdivou". Jinak je "nepravdivá."
   Příklad: Střední sekce je uzavřena ve všech třech kruzích, takže "A," "B" a "C" by měly být považovány za "pravdivé" při posouzení této sekce.
  • Posuďte výraz v závorkách před tím, který v nich není.
  • Obrázky popisují každou operaci jsou k naleznutí níže (šedé sekce jsou "pravdivé").
  • Pokud je sekce posouzena jako "pravdivá," stiskněte tlačítko, které ji odpovídá. Sekce se změní na zelenou.
 • Vyřešte modul stisknutím všech správných sekcí, které jsou "pravdivé."
 • Poznámka: Pokud je stisknuto nesprávné tlačítko, dostanete chybu a sekce se změní na červenou.
X ∧ Y
AND
X ∨ Y
OR
X ⊻ Y
XOR
X → Y
IMPLIES
X | Y
NAND
X ↓ Y
NOR
X ↔ Y
XNOR
X ← Y
IMPLIED BY