Információ a Logikai Drótokról

Másnéven Kreatív Drótok

 • Ezen a modulon van 2 kijelző rajtuk betűkkel, 8 beviteli drót, egy beküldés gomb (zöld) és egy visszaállítás gomb (piros).
 • Hogy hatástalanítsd a modult, vágd el a drótokat amik nem kellenek a logikai operátor szímbólumában, ami igazzá teszi az állítást (betű referencia a 2. oldalon).
 • Érvényes operátorok: OR; XOR; AND; NAND; NOR (operátor referencia a 3. oldalon).
 • Az OR és NAND operátorokat modulonként egyszer használhatod!
 • 5 helyes válasz után a modul hatástalanítódik.
 • Egy hibás szimbólum bevitele esetén a modul hibát ad, és visszaáll eredeti állapotába (újra használhatod az OR és NAND operátorokat).

Betű referencia

 • A "!" NEM-et jelent (Igazból hamis, hamisból igaz)
Betű Igaz ha... Betű Igaz ha...
A van magánhangzó a szériaszámban N egy port típusból legalább 2 van a bombán.
B több, mint 1 D elem van a bombán. O van a bombán nem világító MSA indikátor
C a szériaszám utolsó számjegye páros P van a bombán világító FRQ indikátor.
D a bombán lévő modulok száma páros. Q igaz
E van a bombán Forget Me Not R a bombán lévő modulok száma többszöröse 3-nak.
F van a bombán világító BOB indikátor S több modul van a bombán, mint kezdő idő percben,
G van a bombán nem világító CAR indikátor T több, mint 71 modul van a bombán.
H nincsenek elemek a bombán. U a megoldott modulok száma több, mint a nem megoldott modulok száma.
I pontosan 1 pár AA elem van a bombán. V megoldott modulok száma páros.
J a bombán lévő modulok száma páros. W van a bombán PS/2 port.
K több, mint a kezdeti idő fele eltelt X van a bombán RCA port.
L van a bombán párhuzamos port. Y ugyanannyi világitó indikátor van a bombán, mint nem világító
M van a bombán serial port. Z nicsenek indikátorok a bombán.

Operátor referencia

 • Ezeket a szimbólumokat lehet megadni. Ha több olyan operátor van, amitől az állítás igaz lesz, bármelyiket lehet használni.
 • bt1 az első bájtra utal; bt2 a másodikra (másszóval első és második betű)
 • A táblázatban, ha egy bájt "nem()"-ben van, az azt jelenti, hogy a bájt hamis. Különben, a bájt igaz.
 • Fontos: az OR és NAND operátorokat csak egyszer lehet használni!
Szimbólum és név Az állítást igazzá teszi, ha...
(OR)
 • bt1 ∨ nem(bt2)
 • nem(bt1) ∨ bt2
 • bt1 ∨ bt2
(XOR)
 • bt1 ∨ nem(bt2)
 • nem(bt1) ∨ bt2
(AND) bt1 ∧ bt2
| (NAND)
 • bt1 ∨ nem(bt2)
 • nem(bt1) ∨ bt2
 • nem(bt1) | nem(bt2)
(NOR) nem(bt1) ↓ nem(bt2)