Na téma Braillova Písma (čeština)

Tohle nevypadá dobře.

V tomto modulu uvidíte 4 písmena napsaná Braillovým písmem. Každé Braillovo písmeno má 6 teček (3 řádky ve 2 sloupcích). Některé jsou plné a některé ne. Následující tabulka ukazuje anglickou Braillovu abecedu.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
and
for
the
with
ar
bb
cc
ch
ea
ed
en
er
ff
gg
gh
in
ing
of
ou
ow
sh
st
th
wh
  • Pohybujte prstem přes modul, abyste cítili Braillovu zprávu. Zpráva obsahuje 4 písmena s 6 lokacemi. Ale pozor ! Některé tečky co jsou na tomto modulu jsou přebývající a některé zase chybí.
  • Pozice jsou číslovány podle sloupce od shora dolů a pak zleva doprava.
  • Abyste zjistili, které pozice jsou špatné, tak převeďte všechny písmena (čísla logicky taky) sériového čísla na čísla (kde A=1, …, Z=26) (Př. J5D2CA = 10 5 4 2 3 1).
  • 1. číslo nového sériového čísla + 1 = 1. pozice která je špatná.
  • Pro každé další číslo nového sériového čísla se posuňte o tolik pozic + 1.
  • Ve všech chybných bodech změňte tečku na mezeru a mezeru na tečku.
  • Pokud chcete projít skrz 4-písmenou zprávu tak klidně přejděte na začátek (prostě ignorujte že nějaký konec zprávy je) (tzn. že nějaký bod můžete opravit vícekrát).
  • Nakonec vyřešte slovo, najděte ho v následující tabulce a zmáčkněte Braillovo písmeno na správné pozici (1 = 1. písmeno).
  • Když zmáčknete nesprávné písmeno tak vám to dá chybu.
acting3dating4heading1meaning3server4
aiming1dealer3hearing1miners4shaking1
artist2eating2heating2nearer1sought1
asking4eighth2higher2parish4staying1
bearing4farmer4insist3parker4strands2
beating3farming2lasted3parking1strings4
beings1faster1laying2paying4teaching1
binding2father1leader4powers1tended4
bought4finding1leading4pushed1tender1
boxing4finest3leaned4pushing2testing3
breach2finish4leaning4rather3throwing3
breast1flying2leaving1reaching3towers4
breath3foster2linking1reader1vested3
breathe3fought3listed2reading1warned3
bringing3gaining3listen1resting3warning2
brings3gather4living4riding2weaker3
carers2gazing4making3rushed2wealth2
carter3gender4marked1rushing1winner2
charter2growing4marking1saying2winning3
crying4headed2master2served2winter3