Na téma Rozbitých Tlačítek (čeština)

Jak sakra dostali neviditelný inkoust, aby to fungovalo tak geniálně?

  • Tento modul obsahuje 2 tlačítka na odeslání nahoře a 12 tlačítek pod nimi.
  • Podle těch 12 tlačítek, vyberte první pravidlo které platí.
  • Opakujte všechna pravidla dokud vám neřeknou, abyste zmáčkli správné tlačítko na odeslání, které zneškodní modul.
  • Pokaždé když je tlačítko správně zmáčknuto, tak text na tomto tlačítku se změní.
  • Pokud zmáčknete nesprávné tlačítko, tak vám to dá chybu.
  • Na začátku je správné tlačítko na odeslání to levé.
  • Jakmile správně zmáčknete 5 tlačítek, tak zmáčkněte správné tlačítko na odeslání (tzn. že je max. 5 fází).

Pravidla:

Pokud je na tlačítku slovo sea, tak zmáčkněte tlačítko s nápisem sea.
Jinak pokud jakékoliv tlačítko v první nebo třetí řadě začíná písmenem T, tak toto tlačítko zmáčkněte.
Jinak pokud slova one a submit jsou na tlačítku, tak správné tlačítko na odeslání bude to první a zmáčkněte tlačítko s nápisem one.
Jinak pokud je tlačítko doslovně prázdné, tak toto tlačítko zmáčkněte.
Jinak pokud je na tlačítku slovo other, tak správné tlačítko na odeslání se změní a zmáčkněte tlačítko s nápisem other.
Jinak pokud jsou kdekoliv na tlačítkách duplikovaná slovo, tak zmáčkněte jedno z těchto duplikovaných slov.
Jinak pokud je na tlačítku nápis s názvem portu a zároveň slovo port nebo module, tak zmáčkněte tlačítko s názvem portu.
Jinak pokud je kdekoliv tlačítko s nápisem, co má méně než 3 písmena, tak zmáčkněte toto tlačítko.
Jinak pokud jsou na tlačítkách slova s nápisy bomb a boom, tak zmáčkněte tlačítko s nápisem boom.
Jinak pokud jsou na tlačítkách slova s nápisy submit a button, tak zmáčkněte správné tlačítko na odeslání.
Jinak pokud jsou na tlačítkách slova s nápisy column a buď seven a nebo two, tak zmáčkněte jakékoliv tlačítko ve stejné řadě jako slovo s nápisem column.
Jinak pokud správné tlačítko na odeslání ještě nebylo zmáčknuto, tak zmáčkněte třetí tlačítko ve druhém řádku.
Jinak pokud první tlačítko mělo v nápisu písmeno E, tak pravé tlačítko na odeslání je to správné.
Nakonec, zmáčkněte správné tlačítko na odeslání.