Na téma Poplašného alarmu

Proč byste chtěli okrást bombu?

Tento modul zobrazuje číslice v rozmezí 0–9, tlačítko na zneškodnění, tlačítko na potvrzení a číslo modulu. Pro zneškodění modulu najděte osmiciferný kód v tabulce níže, stiskněte tlačítko zneškodnění (✗) a vložté kód. Poté stiskněte tlačítko potvrdit (✓). Je tu ale časový limit. Po stisknutí tlačítka zneškodnění, máte 15 sekund na vložení kódu. Pokud vyprší čas před potvrzením správného kódu, dostanete chybu. Pokud je vložen špatný kód, dostanete chybu.

Číslo 1 Číslo 2
Baterie > porty Jinak Na bombě je PS/2 port Jinak
Sudý počet držáků na baterie Jinak Poslední cifra čísla modulu sudá Jinak Písmena > cifry v sériovém čísle Jinak Rozsvícený indikátor BOB Jinak
9 1 3 4 0 6 5 2
Číslo 3 Číslo 4
Sudý počet vyřešených modulů Jinak Cifry čísla modulu mají lichý součet Jinak
Třetí cifra čísla modulu je sudá Jinak Na bombě je RJ-45 port Jinak Počet držáků na porty > počet indikátorů Jinak Počet D baterií > počet AA baterií Jinak
8 4 9 3 7 3 7 2
Číslo 5 Číslo 6
Počet vyřešených modulů > počet (baterií*držáky na porty) Jinak Na bombě je paralelní port Jinak
Sudý počet portů Jinak Počet portů > počet indikátorů Jinak Na bombě je sériový port Jinak Na bombě je rozsvícený indikátor FRQ Jinak
9 3 7 8 1 5 0 4
Číslo 7 Číslo 8
Počet baterií > 4 Jinak Počet baterií = počet indikátorů Jinak
Žádné nerozsvícené indikátory Jinak Žádné rozsvícené indikátory Jinak Sériové číslo obsahuje jakékoliv z B,U,R,G,1,4,R Jinak Sériové číslo obsahuje jakékoliv z A,L,5,3,M Jinak
2 6 4 9 1 0 0 8

Dále sečtěte první cifru čísla modulu k první cifře, kterou jste získali z tabulky víše, druhou cifru čísla modulu k druhé cifře, kterou jste získali atd.

Pokud je nějaké číslo, které jste získali větší než 9, použijte nejméně významou číslici.

Kód by nyní měl být osmiciferné číslo. Tohle je kód, který zadáte.