Na téma Poplašného Alarmu (čeština)

Proč by někdo chtěl ukrást bombu?

Tento modul obsahuje displej s osmi číslicemi v rozmezí 0–9, tlačítko na začátek a konec odesílání a číslo na modulu. Abyste zneškodnili tento modul, zjistěte osmi-ciferný kód v tabulce, dále zmáčkněte tlačítko na začátek odesílání (✗), zadejte správný kód a zmáčkněte tlačítko na konec odesílání (✓). Ale pozor na časový limit. Jakmile zmáčknete tlačítko na začátek odesílání, máte 15 sekund na zadání výsledné zprávy a stisku tlačítka na konec odesílání. Pokud časový limit vyprší nebo zadáte špatný kód, tak vám to dá chybu.

Pokud je odpověď na otázku "Ano", soustřeďte se v rozdělené tabulce na levou část. Pokud je odpověď na otízku "Ne", soustřeďte se na pravou část.

Číslo 1 Číslo 2
Je počet baterií > počet portů? Je na bombě PS/2 port?
Je počet držáků na baterie sudý? Je poslední číslo na modulu sudé? Je v sériovém čísle více písmen, než čísel? Je na bombě rozsvícený indikátor BOB?
9 1 3 4 0 6 5 2
Číslo 3 Číslo 4
Je počet vyřešených modulů sudý? Je součet všech čísel na modulu lichý?
Je třetí číslo na modulu sudé? Je na bombě RJ-45 port? Je počet portplatů > než počet indikátorů? Je počet D baterií > počet AA baterií?
8 4 9 3 7 3 7 2
Číslo 5 Číslo 6
Je počet vyřešených modulů > počet (baterií * portplatů)? Je na bombě paralelní port?
Je na bombě sudý počet portů? Je počet portů > počet indikátorů? Je na bombě sériový port? Je na bombě rozsvícený indikátor FRQ?
9 3 7 8 1 5 0 4
Číslo 7 Číslo 8
Je počet baterií > než 4? Je počet baterií roven počtu indikátorů?
Je na bombě nerozsvícený indikátor? Je na bombě rozsvícený indikátor? Je v sériovém čísle B,U,R,G,1,4 nebo R? Je v sériovém čísle A,L,5,3 nebo M?
6 2 9 4 1 0 0 8

Sečtěte první číslo na modulu s prvním číslem které vám vyšlo v tabulce. ,druhé číslo na modulu s druhým číslem co vám vyšlo atd.

Pokud je nějaké číslo větší než 9, tak odečítejte 10 dokud číslo nebude v rozmezí 0–9.

Výsledná zpráva je osmimístné číslo.