Na téma Poplašného Alarmu (čeština)

Proč by někdo chtěl ukrást bombu?

Tento modul obsahuje displej s osmi číslicemi v rozmezí 0-9, tlačíto na začátek a konec odesílání a číslo na modulu. Abyste zneškodnili tento modul, zjistěte osmi-ciferný kód v tabulce, dále zmáčkněte tlačítko na začátek odesílání (✗), zadejte správný kód a zmáčkněte tlačítko na konec odesílání (✓). Ale pozor na časový limit. Jakmile zmáčknete tlačítko na začátek odesílání, máte 15 sekund na zadání výsledné zprávy a stisku tlačítka na konec odesílání. Pokud časový limit vyprší nebo zadáte špatný kód, tak vám to dá chybu. Před každou větu si dejte slovo Pokud

Číslo 1 Číslo 2
je počet baterií > portů Jinak je na bombě PS/2 port Jinak
je sudý počet držáků na baterie Jinak je poslední číslo na modulu sudé Jinak je v sériovém čísle písmen > čísel Jinak je rozsvícený indikátor BOB Jinak
9 1 3 4 0 6 5 2
Číslo 3 Číslo 4
je sudý počet vyřešených modulů Jinak je součet všech čísel na modulu lichý Jinak
je třetí číslo na modulu sudé Jinak je na bombě RJ-45 port Jinak je portplatů > než indikátorů Jinak je počet D baterií > počet AA baterií Jinak
8 4 9 3 7 3 7 2
Číslo 5 Číslo 6
je vyřešených modulů > počet (Batterií * portplatů) Jinak je na bombě parallelní port Jinak
je sudý počet portů Jinak je počet portů > počet indikátorů Jinak je na bombě sériový port Jinak je na bombě rozsvícený indikátor FRQ Jinak
9 3 7 8 1 5 0 4
Číslo 7 Číslo 8
je počet baterií > než 4 Jinak je počet baterií roven počtu indikátorů Jinak
na bombě není žádný nerozsvícený indikátor Jinak na bombě není žádný rozsvícený inikátor Jinak v sériovém čísle je jakýkoliv z těchto znaků B,U,R,G,1,4,R Jinak v sériovém čísle je jakýkoliv z těchto znaků A,L,5,3,M Jinak
2 6 4 9 1 0 0 8

Sečtěte první číslo na modulu s prvním číslem které vám vyšlo v tabulce. a druhé číslo na modulu s druhým číslem co vám vyšlo atd.

Pokud je nějaké číslo vyšší než 9 tak odečítejte 10 dokud číslo nebude v rozmezí 0-9.

Výsledná zpráva je osmimístné číslo.