Na téma Posloupnosti tlačítek

Klik. Klik. Bum!

  • Tento modul obsahuje několik panelů, kde každý obsahuje 3 tlačítka. Vždy je viditelný pouze jeden panel najednou.
  • Přepínat panely lze pomocí šipek dolu a nahoru.
  • Stiskněte tlačítka podle následujících tabulek. Výskyt tlačítek se sčítá přes všechny panely na modulu. Pokud platí obě podmínky, hleďte na "Uvolnění přidrženého tlačítka."
  • LED dioda vedle každého tlačítko zobrazuje zelenou, pokud bylo tlačítko stisknuto, nebo drženo správně, nebo pokud nebylo stisknuto a panel byl správně potvrzen. Zobrazuje oranžovou, pokud zatím nebylo tlačítko neřešilo. Zobrazuje červenou, pokud způsobilo tlačítko chybu.
Výskyt červeného tlačítkaStiskněte, pokud je nápis...*Stiskněte, pokud je tvar... Výskyt žlutého tlačítkaStiskněte, pokud je nápis...*Stiskněte pokud je tvar...
První, nebo ŠestýAbortČtverec První, nebo ŠestýDetonateKruh
Druhý, nebo SedmýDetonateŠestiúhelník Druhý, nebo SedmýHoldŠestiúhelník
Třetí, nebo OsmýHoldKruh Třetí, nebo OsmýAbortČtverec
Čtvrtý, nebo DevátýAbortKruh Čtvrtý, nebo DevátýPressKruh
Pátý, nebo DesátýPressČtverec Pátý, nebo DesátýHoldŠestiúhelník
Výskyt modrého tlačítkaStiskněte, pokud je nápis...*Stiskněte, pokud je tvar... Výskyt bílého tlačítkaStiskněte, pokud je nápis...*Stiskněte, pokud je tvar...
První, nebo ŠestýHoldKruh První, nebo ŠestýHoldŠestiúhelník
Druhý, nebo SedmýAbortČtverec Druhý, nebo SedmýDetonateČtverec
Třetí, nebo OsmýDetonateŠestiúhelník Třetí, nebo OsmýPressŠestiúhelník
Čtvrtý, nebo DevátýPressČtverec Čtvrtý, nebo DevátýAbortKruh
Pátý, nebo DesátýPressŠestiúhelník Pátý, nebo DesátýDetonateČtverec

* Z důvodu škrtů v rozpočtu budou tlačítka zobrazovat pouze první písmeno každého slova.

Uvolnění přidrženého tlačítka

Jakmile začnete držet tlačítko, barevná LED dioda vedle tlačítka se rozsvítí. Na základě její barvy musíte tlačítko pustit ve správný čas:

  • Modré světlo: pusťte tlačítko, když je na časovači 2 na jakékoliv pozici.
  • Bílé světlo: pusťte tlačítko, když je na časovači 7 na jakékoliv pozici.
  • Žluté světlo: pusťte tlačítko, když je na časovači 3 na jakékoliv pozici.
  • Purpurové světlo: pusťte tlačítko, když je na časovači 4 na jakékoliv pozici.
  • Světlo jiné barvy: pusťte tlačítko, když je na časovači 0 na jakékoliv pozici.