Na téma Caesarovy Šifry (čeština)

Komunikace byla nebezpečná v minulosti. Dokážeš přijít na původní zprávu?

Rozluštěte písmena na displeji s pomocí Caesarových způsobů. Není tu tlačítko na smazání takže mačkejte tlačítka opatrně!

Například: Pokud Výsledná šifra bude -2: D = B a L = J. Tabulka vám pomůže vypočítat výslednou šifru. Pokud sloupec Výsledná šifra obsahuje znak =, tak to znamená, že pokud tato podmínka platí, musíte použít tuto hodnotu bez ohledu na ostatní pravidla, která platí.

Pravidlo Výsledná šifra
Pokud sériové číslo obsahuje samohlásku [-1]
Počet baterií [+1] za každou baterii
Pokud je poslední číslo sériového čísla sudé [+1]
Pokud je na bombě indikátor CAR [+1]
Pokud je na bombě paralelní port a zároveň rozsvícený indikátor NSA [=0] Váš výsledek je stejný jako šifra