Na téma Caesarovy Šifry (čeština)

Komunikace byla nebezpečná v minulosti. Dokážeš přijít na původní zprávu?

Rozluštěte písmena na displeji s pomocí Caesarových způsobů. Není tu tlačítko na smazání takže mačkejte tlačítka opatrně!

Například: Pokud výsledná šifra bude -2 D = B a L = J. Tabulka vám pomůže vypočítat výslednou šifru. Pokud sloupec Výsledná Šifra obsahuje znak =tak to znamená že pokud tato věta platí musíte použít tuto hodnotu bez ohledu na ostatní pravidla která platí

Pravidlo Výsledná Šifra
Pokud sériové číslo obsahuje samohlásku Odečtěte 1 [-1]
Počet baterií Příčtěte 1 [+1] za kžadou baterii
Pokud je poslední číslo sériového čísla sudé Přičtěte 1 [+1]
Pokud je na bombě indikátor CAR Přičtěte 1 [+1]
Pokud je na bombě parallelní port a zároveň rozsvícený indikátor NSA Váš výsledek je stejný jako šifra [=0]