Na téma Přeměny Písmen (čeština)

Haha jak chceš asi přeměnit písmena?

  • Tento modul obsahuje dva posuvníky, se kterými lze pohybovat pomocí páček a červenou LEDku.
  • Každý posuvník obsahuje pět možností: * a 4 čísla/písmena.
  • Posuvník nalevo obsahuje písmena, zatímco posuvník napravo obsahuje čísla.
  • Vypište si všechny 4 čísla a písmena.
  • V tabulce si k číslům zjistěte kolik budete odčítat/přičítat.
  • K písmenům odečtěte/přičtěte hodnotu která vám vyšla v tabulce (Př. TJFZ -2 = RHDX) a toto udělejte se všemi čtyřmi čísly.
  • Zjistěte zda výsledné písmena se neobjevují v sériovém čísle.
  • Pokud ANO tak odešlete kombinaci čísla, které vám pomohlo k dané operaci a písmena, které vám pomohlo k správnému písmenu sériového čísla.
  • Poznámka: Tento modul nemá tlačítko na odeslání. Po dobu co modul NENÍ v základní pozici */* tak modul si bude myslet že chcete odeslat aktuální pozici pokaždé, když je poslední číslo časovače 1.. Indikátor toho, že za chvilku se spustí automatické odesílání je provedeno červenou LEDkou.

X spočítáte když sečtete Počet portů + Počet písmen v sériovém čísle.

Y spočítáte když sečtěte Počet indikátorů + Počet čísel v sériovém čísle.

Číslo:Operace:
0Přičtěte 3.
1Přičtěte X.
2Odečtěte Y.
3Přičtěte Y, a potom odečtěte počet portplatů.
4Přičtěte poslední číslo sériového čísla.
5Odečtěte počet držáků na baterie a potom přičtěte X * 2.
6Přičtěte počet rozsvícených indikátorů potom přičtěte Y a potom odečtěte počet nerozsvícených indikátorů.
7Přičtěte X, pokud je na bombě rozsvícený indikátor SIG. Jinak přičtěte Y.
8Přičtěte X a Y potom odečtěte počet indikátorů a potom přičtěte počet D baterií.
9Přičtěte X, pokud jsou na bombě více jak 3 baterie. Jinak ho odečtěte. Přičtěte Y, pokud jsou na bombě více jak 3 indikátory. Jinak ho odečtěte.