Na téma Posunů písmen

Haha, co je posun tvarů?

  • Tento modul obsahuje dva posuvníky a červenou LED diodu.
  • Každý posuvník obsahuje pět možností: výchozí * a 4 čísla/písmena.
  • Posuvník nalevo cykluje různá písmena, zatímco posuvník napravo cykluje různá čísla.
  • V tabulce níže posuňte písmena podle čísel. Obtočte se kolem A/Z. Aplikujte všechna čísla na všechny čtyři písmena tak, aby bylo šestnáct různých monžností, kromě originálních písmen.
  • Potvrďte jakékoliv posunuté písmeno, které je písmenem v sériovém čísle. Kombinace písmeno/číslo, která je tímto výsledkem musí být potvrzena.
  • Poznámka: Tento modul nemá tlačítko na potvrzení. Po dobu co modul není v základní pozici */*, modul se pokusí potvrdit aktuální pozici pokaždé, když je poslední číslo časovače 1. Indikátor toho, že se za chvíli spustí automatické potvrzení je červená LED dioda.

Spočítejte X součtem portů + počet písmen v sériovém čísle.

Spočítejte Y součtem indikátorů + počet čísel v sériovém čísle.

Číslo:Operace:
0Přičtěte 3.
1Přičtěte X.
2Odečtěte Y.
3Přičtěte Y, potom odečtěte počet držáků na porty.
4Přičtěte poslední číslo sériového čísla.
5Odečtěte počet držáků na baterie, potom přičtěte X * 2.
6Přičtěte počet rozsvícených indikátorů, přičtěte Y, potom odečtěte počet nerozsvícených indikátorů.
7Přičtěte X, pokud je na bombě rozsvícený indikátor SIG. Jinak, přičtěte Y.
8Přičtěte X a Y, potom odečtěte počet indikátorů a potom přičtěte počet D baterií.
9Přičtěte X, pokud jsou na bombě více, než 3 baterie. Jinak ho odečtěte. Přičtěte Y, pokud jsou na bombě více, než 3 indikátory. Jinak ho odečtěte.