Na téma Kvalit Akordů (čeština)

Říká se, že v jazzu jde všechno, ale neměl jsem tušení, že se to týká i dlouhých nudných tabulek!

Navštivte další stranu kvůli pomocné tabulce kvalit akordů.

  1. Tento modul se skládá z kola s dvanácti stupni, které jsou seřazeny chromaticky (mezi stupni je vzdálenost půltónu).
  2. Čtyři z těchto stupňů jsou označeny malými trojúhelníky. Tyto stupně jsou takzvaným zadaným akordem.
  3. Každý akord se skládá ze dvou částí: Z kořene a kvality.Například, kořenem akordu C-7 je stupeň “C” a kvalitou je “-7”. Použijte tabulku na další straně (nebo znalosti hudební teorie) ke zjištění kořene a kvality zadaného akordu.
  4. Zjistěte kořen a kvalitu výstupního akordu v níže uvedené tabulce pomocí kvality zadaného akordu a kořene.
  5. Obraťte proces v kroku #3, abyste našli stupně výstupního akordu a tyto stupně výstupního akordu vyberte tím, že budete otáčet kolo a na správných stupních stiskněte tlačítko, které je označeno ◈.
  6. Zmáčkněte druhé tlačítko pro odeslání výstupního akordu. Vždy je jen jedna správná odpověď.
Z kořene do kvality
A-Δ7♯5
A♯Δ7♯5
B-7
Cø
C♯-add9
DΔ7
D♯7♯9
E7sus
Fadd9
F♯7
G-Δ7
G♯7♯5
Z kvality do kořene
7G
-7G♯
Δ7A♯
-Δ7F
7♯9A
øC♯
add9D♯
-add9E
7♯5F♯
Δ7♯5C
7susD
-Δ7♯5B

Pomocná tabulka Kvalit Akordů

Použijte následující tabulku, abyste zjistili, které stupně jsou v akordu a mají příslušnou kvalitu. Každý stupeň v akordu je reprezentován “X” v řádce jeho intervalu. Offset (vzdálenost) kořene (v půltónech) každého řádku je zobrazován ve sloupci úplně vlevo. Poznámka: Offset +12 je stejný jako offset +0.

Off.7 ‑7 Δ7 ‑Δ7 7♯9* ø add9 ‑add9 7♯5 Δ7♯5 7sus ‑Δ7♯5
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11

*Vynechte 5. stupeň tohoto akordu na +7.