Na téma Kvalit akordů

Říká se, že v jazzu jde všechno, ale neměl jsem tušení, že se to týká i dlouhých nudných tabulek!

Hleďte na další stranu pro pomocnou tabulku kvalit akordů.

  1. Tento modul se skládá z kola s dvanácti chromaticky seřazenými notami.
  2. Čtyři z těchto stupňů jsou označeny malými trojúhelníky, které na ně ukazují. Tyto noty dělají dohromady zadaný akord.
  3. Každý akord se skládá ze dvou částí: kořene a kvality.Například, kořenem akordu C-7 je nota C a kvalitou je ‘-7’. Použijte tabulku na další straně (nebo znalosti hudební teorie) k rozhodnutí kořene a kvality zadaného akordu.
  4. Najděte kořen a kvalitu finálního akordu v níže uvedených tabulkách pomocí kvality zadaného akordu a kořene v tomto pořadí.
  5. Obraťte proces v kroku #3 pro nalezení not finálního akordu a tyto noty finálního akordu vyberte tím, že budete otáčet kolo a na správných stupních stisknete tlačítko, které je označeno ◈.
  6. Stiskněte druhé tlačítko pro potvrzení finálního akordu. Je jen jedna správná odpověď.
Z kořene do kvality
A-Δ7♯5
A♯Δ7♯5
B-7
Cø
C♯-add9
DΔ7
D♯7♯9
E7sus
Fadd9
F♯7
G-Δ7
G♯7♯5
Z kvality do kořene
7G
-7G♯
Δ7A♯
-Δ7F
7♯9A
øC♯
add9D♯
-add9E
7♯5F♯
Δ7♯5C
7susD
-Δ7♯5B

Pomocná tabulka kvalit akordů

Použijte následující tabulku, abyste zjistili, které noty jsou v akordu a mají příslušnou kvalitu. Každá nota v akordu je reprezentována “X” v řádku jeho intervalu. Vzdálenost od kořene (v půltónech) každého řádku je zobrazována ve sloupci nejvíce vlevo. Vzdálenost +12 je stejný, jako vzdálenost +0.

Off.7 ‑7 Δ7 ‑Δ7 7♯9* ø add9 ‑add9 7♯5 Δ7♯5 7sus ‑Δ7♯5
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11

*Vynechte 5. notu tohoto akordu na +7.