Na téma Generátoru barev

Zatím co budu čekat, jak to zadáváš, prostě si půjdu udělat sandwich.

Začněte se sériovým číslem. Převeďte každé písmeno na číslo, kde A = 1. B = 2, atd. Zahrňte i čísla.

Vymodulujte všechny výsledky 16.

Rozdělte čísla na 3 skupiny po 2. První pár je červená hodnota, druhý pár je zelený hodnota a třetí pár je modrá hodnota.

Pro každý pár, vynásobte první číslo 16, ´potom přičtěte druhé číslo.

Zadejte hodnotu každé barvy pomocí velkých tlačítek a pak stiskněte na tlačítko odeslání. Pokud potvrdíte špatnou barvu, nebo se dostanete přes hodnotu barvy 255, modul se zresetuje a dostanete chybu.

ČERVENÁ ZELENÁ MODRÁ NÁSOBITEL RESETOVAT POTVRDIT

Násobitel má na začátku hodnotu 1. Pokud ho stisknete, cykluje mezi 1, 10 a 100. Pokud stisknete velká barevná tlačítka, hodnota násobitele se přičte k hodnotě barvy.