Na téma Generátorů Barev (čeština)

Než mi povíš výsledek, tak si stihnu udělat sandwich.

Začněte se sériovým číslem. Převeďte každé písmeno na číslo, kde A = 1. B = 2, atd. Čísla nechte být čísly.

Od čísel, které se rovnají nebo jsou větší jak 16 odečtěte 16.

Rozdělte čísla na 3 skupiny po 2 číslech. První pár je červená hodnota, druhý pár je zelený hodnota, a třetí pár je modrá hodnota.

Pro každý pár čísel, vynásobte první číslo 16, a pak přičtěte druhé číslo.

Zadejte hodnotu každé barvy použitím velkých tlačítek a pak klikněte na tlačítko odeslání. Pokud zadáte špatnou barvu, modul se zresetuje a dostanete chybu.

ČERVENÁ ZELENÁ MODRÁ NÁSOBEK RESETOVAT ODESLAT

Tlačítko násobku má 3 pozice. Základní pozice je násobek 1 a dále násobek 10 a 100. Když kliknete na velká barevná tlačítka, hodnota násobku se přidá k hodnotě barvy (např. 106 = 6x kliknu na velké tlačítko pak kliknu na tlačítko násobku 2x, tím pádem se zvětší násobek na 100 a 1x kliknu na velké tlačítko).