Na téma Generátorů Barev

Než mi povíš výsledek, tak si stihnu udělat sandwich.

Začněte se sériovým číslem. Převeďte každé písmeno na číslo, kde A = 1. B = 2, atd. Čísla nechte být čísly. (Např. FJ53Q1 = 6 10 5 3 17 1)

Od čísel, které se rovnají nebo jsou větší jak 16 odečtěte 16. (Např. 6 10 5 3 17 1 = 6 10 5 3 1 1)

Rozdělte čísla na 3 skupiny po 2 číslech. První pár je červená hodnota, druhý pár je zelený hodnota, a třetí pár je modrá hodnota.

Pro každý pár čísel, vynásobte první číslo 16, a pak příčtěte druhé číslo. (Např. 6 10|5 3|1 1 = 6x16+10|5x16+3|1x16+1 = 106|83|17)

Zadejte hodnotu každé barvy použitím velkých tlačítek a pak klikněte na tlačítko odeslání. Pokud zadáte špatnou barvu, modul se zresetuje a dostanete chybu.

ČERVENÁ ZELENÁ MODRÁ NÁSOBEK RESETOVAT ODESLAT

Tlačítko násobku má 3 pozice. Základní pozice je násobek 1 a dále násobek 10 a 100. Když kliknete na velká barevná tlačítka, hodnota násobku se přidá k hodnotě barvy (např. 106 = 6x kliknu na velké tlačítko pak kliknu na tlačítko násobku 2x, tím pádem se zvětší násbek na 100 a 1x kliknu na velké tlačítko).