Na téma Barevné Matematiky (čeština)

Tak strašně moc barev!

 • Tento modul obsahuje 2 sloupce barevných LEDek, kde levý reprezentuje základní číslo a pravý reprezentuje číslo, které sečteš nebo vynásobíš se základním číslem, nebo odečteš nebo vydělíš od základního čísla. Zároveň se do pravého sloupce může zadat odpověď.
 • Čísla v tomto modulu jsou v rozmezí od 0 do 9999 včetně. LEDky se čtou ze shora (Nejvýznamnější Cifra=NVVC) dolů (Nejméně Významná Cifra=NMVC).
 • Použijte Tabulku 1 k převodu levého sloupce LEDek na základní číslo.
 • Displej, který je uprostřed modulu ukazuje operaci, kterou je potřeba udělat: [A]=Sčítání / [S]=Odečítání / [M]=Násobení / [D]=Dělení.
 • Pokud je písmeno na displeji ZELENÉ, použijte Tabulku 2 k převedení pravého sloupce LEDek na Sčítanec/Menšitel/Činitel/Dělitel (SMČD).
 • Pokud je písmeno na displeji ČERVENÉ, ignorujte pravý sloupec LEDek a použijte Tabulku 3 k zjištění čísla, které sečteš nebo vynásobíš se základním číslem, nebo odečteš nebo vydělíš od základního čísla.
 • Vykonejte zadanou početní operaci a použijte Tabulku 4 k převedení odpovědi zpět na barvy, výsledek zapište do pravého sloupce LEDek. Stiskněte tlačítko SUBMIT k potvrzení odpovědi.
 • POZNÁMKA: Fialová je tmavší než Purpurová
 • POZNÁMKA 2: Sčítanec/Menšitel/Činitel/Dělitel se nazývá stručně (SMČD).
 • POZNÁMKA 3: Při odečítání: Pokud je výsledek záporný, ignorujte záporné znaménko.
 • POZNÁMKA 4: Při dělení: Pokud odpověď obsahuje zbytek, ignorujte tento zbytek.
 • POZNÁMKA 5: Pokud odpověď přesáhne 9999, vydělte odpověď 10000 a odpovědí se stane zbytek.

Tabulka 1: Tabulka pro převedení levého sloupce LEDek na číslo.

Číslo LEDky. Modrá Zelená Fialová Žlutá Bílá Purpurová Červená Oranžová Šedá Černá
1 6 1 2 4 9 0 8 5 3 7
2 8 1 9 4 3 6 0 5 7 2
3 4 1 9 7 0 2 5 3 8 6
4 6 8 7 5 4 9 1 3 0 2

Tabulka 2: Tabulka pro převedení pravého sloupce LEDek na číslo.

Číslo LEDky. Modrá Zelená Fialová Žlutá Bílá Purpurová Červená Oranžová Šedá Černá
1 0 6 5 4 3 7 9 8 1 2
2 2 9 8 0 5 3 4 7 1 6
3 5 0 6 4 2 7 9 3 8 1
4 5 4 2 9 8 6 7 1 3 0

Tabulka 3: Hledání SMČD v případě červeného písmene na displeji

Číslo LEDky 0-1 Baterií 2-3 Baterií 4-5 Baterií 6+ Baterií
1 (NVVC) První číslo v sériovém čísle 0 Počet samohlásek v sériovém čísle Počet DVI-D portů
2 Počet nerozsvícených indikátorů Počet PS/2 portů Počet držáků na baterie 5
3 9 Počet písmen v sériovém čísle Počet Sériových portů Počet souhlásek v sériovém čísle
4 (NMVC) Počet RJ-45 portů Poslední číslo v sériovém čísle 4 Počet rozsvícených indikátorů

Tabulka 4: Tabulka pro převedení barev na odpověď

Číslo LEDky 0 1 2 3 4
1 Šedá Zelená Oranžová Bílá Fialová
2 Modrá Zelená Černá Fialová Purpurová
3 Purpurová Žlutá Modrá Šedá Červená
4 Šedá Modrá Fialová Červená Žlutá

Číslo LEDky 5 6 7 8 9
1 Modrá Purpurová Černá Žlutá Červená
2 Červená Šedá Žlutá Oranžová Bílá
3 Černá Zelená Fialová Oranžová Bílá
4 Purpurová Černá Oranžová Zelená Bílá