Na téma Barevné matematiky

Až moc barev!

  • Tento modul obsahuje 2 sloupce barevných LED diod, levý (reprezentuje základní číslo) a pravý (reprezentuje sčítance/menšitele/činitele/dělitele a/nebo odpovídáte).
  • Čísla v tomto modulu jsou v rozmezí od 0 do 9999 včetně. LED diody se čtou shora (nejvíce významná cifra) dolů (nejméně významná cifra).
  • Použijte tabulku 1 k převodu levého sloupce LED diod na základní číslo.
  • Displej uprostřed modulu zobrazuje matematickou operaci, kterou je potřeba provést: [A]=Sčítání / [S]=Odečítání / [M]=Násobení / [D]=Dělení.
  • Pokud je písmeno na displeji ZELENÉ, použijte tabulku 2 ke převedení pravého sloupce LED diod na sčítanec/menšitel/činitel/dělitel.
  • Pokud je písmeno na displeji ČERVENÉ, ignorujte pravý sloupec LED diod a použijte tabulku 3 ke zjištění sčitance/menšitele/činitele/dělitele.
  • Vykonejte zadanou početní operaci a použijte tabulku 4 ke převedení odpovědi zpět na barvy. Výsledek vložte do pravého sloupce LED diod. Stiskněte tlačítko potvrdit pro potvrzení odpovědi.

Tabulka 1: Tabulka pro převedení levého sloupce LED diod na číslo.

Číslo LED diody Modrá Zelená Purpurová Žlutá Bílá Magentová Červená Oranžová Šedá Černá
1 6 1 2 4 9 0 8 5 3 7
2 8 1 9 4 3 6 0 5 7 2
3 4 1 9 7 0 2 5 3 8 6
4 6 8 7 5 4 9 1 3 0 2

Tabulka 2: Tabulka pro převedení pravého sloupce LED diod na číslo.

Číslo LED diody Modrá Zelená Purpurová Žlutá Bílá Magentová Červená Oranžová Šedá Černá
1 0 6 5 4 3 7 9 8 1 2
2 2 9 8 0 5 3 4 7 1 6
3 5 0 6 4 2 7 9 3 8 1
4 5 4 2 9 8 6 7 1 3 0

Tabulka 3: Hledání SMČD v případě červeného písmene na displeji

Číslo LED diody 0–1 baterie 2–3 baterie 4–5 baterií 6+ baterií
1 První cifra v sériovém čísle 0 Počet samohlásek v sériovém čísle Počet DVI-D portů
2 Počet nerozsvícených indikátorů Počet PS/2 portů Počet držáků na baterie 5
3 9 Počet písmen v sériovém čísle Počet sériových portů Počet souhlásek v sériovém čísle
4 Počet RJ-45 portů Poslední cifra v sériovém čísle 4 Počet rozsvícených indikátorů

Tabulka 4: Tabulka pro převedení barev na odpověď

Číslo LED diody 0 1 2 3 4
1 Šedá Zelená Oranžová Bílá Purpurová
2 Modrá Zelená Černá Purpurová Magentová
3 Magentová Žlutá Modrá Šedá Červená
4 Šedá Modrá Purpurová Červená Žlutá

Číslo LED diody 5 6 7 8 9
1 Modrá Magentová Černá Žlutá Červená
2 Červená Šedá Žlutá Oranžová Bílá
3 Černá Zelená Purpurová Oranžová Bílá
4 Magentová Černá Oranžová Zelená Bílá
  • Poznámka: Při odčítání, pokud je odpověď záporná, odpověď je kladná.
  • Poznámka: Při dělení, pokud obsahuje odpověď zbytek, ignorujte ho.
  • Poznámka: Pokud je odpověď větší, než 9999, vydělte ho prosím 10000 a odpovězte zbytkem. (Nebo ho zkráceně vymodulujte 10000.)