Na téma Barevné morseovky

-- .- - . -- .- - .. -.- .- / .--- . / --.. .--.- -... .- ...- .- !

 • Tento modul obsahuje tři blikající světla různých barev a operace, které svírají závorky.
 • Každé blikající světlo zobrazuje jedno číslo/písmeno v morseově abecedě. Pokud ukazuje písmeno, převeďte ho na číslo s hodnotou rovnou jeho pozici v abecedě plus 9 (A=10, B=11, atd.).
 • Pro každé číslo použijte speciální operaci pro jeho barvu nalezenou v tabulce níže. Pokud je světlo bílé, nedělejte nic s číslem.
 • Použijte (potencionální) nová čísla a vyřešte výraz.
  • Pokud není výsledek celé číslo, vezměte pouze celočíselnou část čísla.
  • Pokud je výsledek záporný, nezapomeňte před zbytek čísla dát mínus. (-0 bude 0).
  • Pokud je absolutní hodnota výsledku větší, než 999, vezměte v úvahu jen tři nejméně významné cifry.
  • Pokud platí více než jedna z předchozích podmínek, proveďte je v pořadí.
  • Ignorujte nuly před číslem.
 • Použitím tlačítek zadejte výsledek v morseově abecedě. Prázdné tlačítko je oddělovač cifer.
 • Jakmile uděláte chybu, všechny zadané znaky budou resetovány.

Pokud odkazuje pravidlo na číslo, odkazuje na jeho hodnotu v šestatřicítkové soustavě (A=10, ..., Z=35). Pokud odkazuje pravidlo na písmeno/znak, odkazuje na cifru nebo písmeno v morseově abecedě.

Barva Akce
Červená Pokud je číslo liché, zdvojnásobte ho. Jinak ho vydělte dvěma.
Oranžová Pokud je číslo dělitelné 3, vydělte ho 3. Jinak, přičti počet světel, které blikají v základních barvách.
Žlutá Umocněte číslo na druhou.
Zelená Vyměňte pozice závorek. Pokud jsou závorky mezi prvním a druhým číslem, budou mezi druhým a třetím a naopak.
Modrá Ztrojnásobte číslo a vezměte si jeho ciferaci, dokud číslo nebude mít 1 cifru.
Purpurová Odečtěte toto číslo od 10.

Odkaz na morseovu abecedu