Na téma Barevné Morseovky (čeština)

-- .- - .... / .. ... / ..-. ..- -. !

 • Tento modul obsahuje tři blikající světla různých barev, závorky okolo dvou z nich a operace.
 • Každé světlo ukazuje nějaé číslo/písmeno v Morseovce. Pokud ukazuje písmeno, tak ho převeďte na číslo a přičtěte 9 (A=10, B=11, atd.).
 • Pro každé číslo, použijte speciální operaci pro danou barvu nalezenou v tabulce níže. Pokud je světlo bílé, tak nedělejte nic s číslem..
 • Použijte (potencionální) nová čísla a vyřešte rovnici.
  • Pokud je výsledek záporný, buďte si jisti že dáváte mínus před čísla.
  • Pokud výsledek není celé číslo, vemte v úvahu pouze celočíselnou část čísla.
  • Pokud absolutní hodnota výsledku je větší než 999, vemte v úvahu jen poslední tři cifry.
  • If more than one of the previous rules apply, apply them in order and disregard leading zeros.
 • Použitím tlačítek, zadejte výsledek v Morseovce, použitím prázdného tlačítka zadáte mezeru mezi čísly.
 • Jakmile uděláte chybu, tak všechny zadané znaky budou zresetovány.
Barva Akce
Červená Pokud je číslo liché, zdvojnásob ho. Jinak z něj udělej polovinu.
Oranžová Pokud je číslo dělitelné 3, vyděl ho 3. Jinak přičti počet světel které blikají v základních barvách*.
Žlutá Umocněte číslo.
Zelená Vymeňte pozice závorek. Pokud jsou mezi 1. a 2. číslem, tak aby byly mezi 2. a 3. nebo naopak.
Modrá Ztrojnásob číslo a vezmi si jeho cifrný součet, dokud číslo nebude mít 1 cifru**.
Fialová Odečtěte toto číslo od 10.

* Základní barvy jsou červená, modrá a žlutá.

** Ciferný součet čísla je součet všech cifer.

Jak používat Morseovu Abecedu