Na téma Barevného Šílenství (čeština)

Jenom doufám, že nemáte chromofobii!

Vezměte 1. , 3. a 5. znak sériového čísla.
Tohle budou vaše hlavní znaky.

 • Pokud nějaký z hlavních znaků je písmeno, převeďte ho na číslo:
  • Kde A = 0, B = 1, C = 2, D = 3 atd. Tato čísla se budou postupně měnit..
 • Pokud je na modulu nějaké tlačítko s červenou a zároveň žlutou barvou:
  • Přičtěte počet baterií ke všem třem hlavním číslům.
 • Pokud jsou na modulu nějaká tlačítka s 4×4 šachovnicí:
  • Vypočítejte rozdíl mezi počtem šachovnicových tlačítek a počtem portů.
  • Pokud je výsledek záporný, zbavte se záporného znaménka.
  • Odečtěte toto číslo od všech tří hlavních čísel.
  • Pokud se z nějakého hlavního čísla stalo záporné číslo, zbavte se záporného znaménka.
 • Pokud je na modulu nějaké tlačítko se čtvercem v čtverci:
  • Vynásobte všechny tři hlavní čísla počtem držáků na baterie sečteným s počtem port platů.
 • Pokud je nějaké z vašich hlavních čísel momentálně vyšší nebo rovno 10:
  • Odečítejte 10 dokud číslo nebude menší než 10.
 • Pokud se 1. hlavní číslo shoduje s 2. nebo 3. hlavním číslem:
  • Přičtěte 1 k 1. číslu dokud se nebude rovnat 2. nebo 3. číslu.
  • Pokud 1. hlavní číslo dosáhne 10, převeďte ho na 0..
 • Pokud se 2. hlavní číslo shoduje s 1. nebo 3. hlavním číslem:
  • Odečtěte 1 od 2. čísla dokud se nebude rovnat 1. nebo 3. číslu.
  • Pokud 2. hlavní číslo dosáhne -1, převeďte ho na 9.
 • Přičtěte 1 ke každému ze tří hlavních čísel.
 • Čísla která vám vyšla označují pozice, kdy se začíná od 1 vlevo-nahoře a jde se po řádcích, které musíte zmačknout.
 • Nakonec zmáčkněte tlačítka s opačným vzhledem, takže celkem zmáčknete 6 tlačítek.