Na téma Blikajících barev

Je jednoduché určit barvy. Červená, modrá, zelená, atd. Ukázalo se, že je o trochu těžší, když na obrazovce vidíte slovo, které je napsáno jinou barvou, než je slovo.

  • Modul Blikajících barev bude opakovaně blikat sekvenci 8 různých slov barev v různých barvách.
  • Možnými barvami jsou červená, žlutá, zelená, modrá, magentová a bílá.
  • Na modulu jsou také tlačítko ano (Yes) a ne (No).
  • Pouze jedno z tlačítek ano, nebo ne musí být stisknuto ke zneškodnění modulu, ale musí být stisknuto ve správný čas, podle pravidel níže.
  • Barva posledního slova v sekvenci určí, kterým blokem s pravidly se řídit.
  • Následujte pravidla shora dolů v bloku, které platí na vašem modulu.
Barva posledního slova v sekvenci je červená (Red):
Pokud je slovo Green použito minimálně třikrát v sekvenci, stiskněte ano potřetí, kdy je zelená (Green) použita jako nápis nebo barva.
Pokud je modrá použita jako barva přesně jednou, stiskněte ne ve chvíli, kdy je na displeji nápis Magenta.
Jinak, stiskněte ano ve chvíli, kdy je bílá (White) naposledy použita buď jako nápis, nebo barva.
Barva posledního slova v sekvenci je žlutá (Yellow):
Pokud je nápis Blue napsán zeleně, stiskněte ano poprvé, kdy je zelená použita jako barva.
Pokud je nápis bílá (White) napsán bíle nebo červeně, stiskněte ano podruhé, kdy není barva stejná jako nápis.
Jinak, spočítejte kolikrát je magentová (Magenta) použita buď jako nápis, nebo barva v sekvenci (nápis Magenta v magentové barvě se počítá jako jedna) a stiskněte ne na takové pozici (např. počet 4 znamená čtvrtou pozici v sekvenci).

Pokračování předešlé tabulky...

Barva posledního slova v sekvenci je zelená (Green):
Pokud se stejný nápis objeví za sebou v jiných barvách stiskněte ne na páté pozici v sekvenci.
Pokud je nápis Magenta použit minimálně třikrát, stiskněte ne poprvé, kdy je žlutá použita jako nápis nebo barva.
Jinak, stiskněte ano ve chvíli, kdy je slovo shodné s barvou (tabulka anglických názvů barev je níže).
Barva posledního slova v sekvenci je modrá (Blue):
Pokud se barva neshoduje s nápisem alespoň třikrát, stiskněte ano poprvé, kdy se barva neshoduje s nápisem (tabulka anglických názvů barev je níže).
Pokud je nápis Red napsán žlutě, nebo je nápis Yellow napsán bíle, stiskněte ne ve chvíli, kdy je nápis White napsán červeně.
Jinak, stiskněte ano naposledy, kdy je zelená (Green) nápisem nebo barvou.
Barva posledního slova v sekvenci je magentová (Magenta):
Pokud se barva opakuje vícekrát po sobě s jinými nápisy, stiskněte ano na třetí pozici v sekvenci.
Pokud počet výskytů nápisu Yellow je větší, než počet výskytů modré barvy, stiskněte ne naposledy, kdy se objeví nápis Yellow.
Jinak, stiskněte ne poprvé, kdy se shoduje barva s nápisem na sedmé pozici v sekvenci.
Barva posledního slova v sekvenci je bílá (White):
Pokud je barva třetího slova stejná, jako nápis čtvrtého nebo pátého slova, stiskněte ne poprvé, kdy je modrá (Blue) použita jako nápis nebo barva.
Pokud je nápis Yellow napsán červeně, stiskněte ano naposledy, kdy je modrá použita jako barva.
Jinak, stiskněte ne.

Příloha: Identifikace variant Blikajících barev

Pokud na displeji cykluje osm barev stejnou rychlostí:
Pokud má modul červené pozadí:
Pokud na displeji cyklují tři barvy:
Pokud se na displeji zobrazují barvy v cizích jazycích a jiných fontech:
Pokud na displeji cykluje osm barev různou rychlostí:
Pokud na displeji cykluje osm barev bez přestávek mezi opakováními:
Pokud zobrazuje původní dispej modulu jedno slovo v jedné barvě:
Pokud na displeji cykluje osm barev a jedno ze slov rychle bliká:
Pokud na displeji pomalu cyklují slova s neopakujícím se vzorem:
Pokud je původní displej modulu prázdný:
Pokud na displeji cykluje pět barev: