Na téma Blikajících Barev (čeština)

Je jednoduché určit barvy. Červená, Modrá, Zelená, atd. Ukázalo se, že o trochu těžší je, když na obrazovce vidíte slovo, které je napsáno jinou barvou než barvou, kterou reprezentuje.

  • Tento modul bude opakovaně ukazovat blikající sekvenci 8 různých slov barev v různých barvách.
  • Možnými barvami jsou Červená, Žlutá, Zelená, Modrá, Purpurová a Bílá. Na modulu jsou také tlačítka Yes a No.
  • Pouze jedno z tlačítek Yes nebo No musí být zmáčknuto k zneškodnění modulu, ale musí být zmáčknuto ve správný čas, který zjistíte v tabulkách níže.
  • Barva posledního slova v sekvenci určí, kterou tabulkou s pravidly se řídit.
  • Řiďte se prvním pravidlem, které bude platit.
Pokud je barva posledního slova v sekvenci Červená (Red):
Pokud nápis Zelená je použit minimálně třikrát v sekvenci, zmáčkněte Yes ve chvíli, kdy je Zelená použita buď jako nápis nebo barva potřetí.
Jinak pokud Modrá je použita jako barva přesně jednou, zmáčkněte No ve chvíli, kdy je na displeji nápis Purpurová.
Jinak zmáčkněte Yes ve chvíli, kdy je Bílá naposledy použita buď jako nápis nebo jako barva.
Pokud je barva posledního slova v sekvenci Žlutá (Yellow):
Pokud nápis Modrá je napsán Zeleně, zmáčkněte Yes ve chvíli, kdy je Zelená poprvé použita jako barva.
Jinak pokud nápis Bílá je napsán Bíle nebo Červeně, zmáčkněte Yes ve chvíli, kdy barva není stejná jako nápis podruhé v sekvenci.
Jinak spočítejte kolikrát je Purpurová použita buď jako nápis nebo barva v sekvenci (nápis Purpurová v Purpurové barvě se počítá jako jeden) a zmáčkněte No na takové pozici (Př. Vyšlo vám 4 tzn. že čtvrtá pozice v sekvenci).

Pokračování předešlé tabulky...

Pokud je barva posledního slova v sekvenci Zelená (Green):
Pokud se stejný nápis objeví dvakrát za sebou v jiných barvách zmáčkněte No na páté pozici.
Jinak pokud je nápis Purpurová použit minimálně třikrát, zmáčkněte No ve chvíli, kdy je Žlutá použita poprvé buď jako nápis nebo jako barva.
Jinak zmáčkněte Yes v jakékoliv chvíli kdy barva je shodná s barvou samotnou.
Pokud je barva posledního slova v sekvenci Modrá (Blue):
Pokud se barva neshoduje s nápisem třikrát nebo vícekrát, zmáčkněte Yes ve chvíli, kdy se poprvé barva neshoduje s nápisem.
Jinak pokud je nápis Červená napsán Žlutě, nebo je nápis Žlutá napsán Bíle, zmáčkněte No ve chvíli, kdy nápis Bílá je napsán Červeně.
Jinak zmáčkněte Yes ve chvíli, kdy Zelená je naposledy buď nápisem nebo barvou.
Pokud je barva posledního slova v sekvenci Purpurová (Magenta):
Pokud jedna barva jde vícekrát po sobě s jinými nápisy, zmáčkněte Yes na třetí pozici.
Jinak pokud počet výskytů nápisu Žlutá je větší než počet výskytů Modré barvy, zmáčkněte No ve chvíli, kdy se naposledy objeví nápis Žlutá.
Jinak, zmáčkněte No ve chvíli, kdy se poprvé shoduje barva s nápisem na sedmé pozici.
Pokud je barva posledního slova v sekvenci Bílá (White):
Pokud je barva třetího slova stejná jako nápis čtvrtého nebo pátého slova, zmáčkněte No ve chvíli, kdy Modrá je poprvé použita buď jako nápis nebo jako barva.
Pokud je nápis Žlutá napsán Červeně, zmáčkněte Yes ve chvíli, kdy Modrá je naposledy použita jako barva.
Jinak zmáčkněte No.

Dodatek: Rozeznávání variant Blikajících Barev

Pokud se na displeji střídá osm barev stejnou rychlostí, jedná se o:
Pokud má modul červené pozadí, jedná se o:
Pokud se na displeji střídají tři barvy, jedná se o:
Pokud se na displeji zobrazují barvy v cizích jazycích a jiných fontech, jedná se o:
Pokud se na displeji střídá osm barev různou rychlostí, jedná se o:
Pokud se na displeji střídá osm barev bez přestávek mezi opakováními, jedná se o:
Pokud původní dispej modulu zobrazuje jedno slovo v jedné barvě, jedná se o:
Pokud se na displeji nepřetržitě střídá osm barev a jedno ze slov rychle bliká, jedná se o:
Pokud se na displeji pomalu střídají slova s neopakujícím se vzorem, jedná se o:
Pokud původní displej modulu je prázdný, jedná se o:
Pokud se na displeji střídá pět barev, jedná se o: