Odnośnie Color Flash

Rozpoznawanie kolorów jest łatwe. Czerwony, niebieski, zielony itp. Jednak okazuje się trochę trudniejsze, gdy wyświetlany kolor jest w innym kolorze...

  • Ten moduł powtarza w kółko sekwencję 8 różnych słów, które są kolorami w różnych kolorach.
  • Dostępne kolory to czerwony, żółty, zielony, niebieski, różowy oraz biały.
  • Na module znajdują się również dwa przyciski - "TAK" oraz "NIE".
  • Tylko jeden z przycisków "TAK" lub "NIE" musi zostać naciśnięty, aby unieszkodliwić moduł, jednak musi on zostać wciśnięty w odpowiednim czasie, według poniższych zasad.
  • Kolor ostatniego słowa w sekwencji wyznacza, który zestaw zasad ma zostać wykorzystany.
  • Wykonuj instrukcje od góry do dołu do czasu, gdy akurat ta zasada będzie odpowiednia dla Twojego modułu.
Kolor ostatniego słowa w sekwencji jest czerwony:
Jeśli słowo zielony pojawia się w sekwencji co najmniej trzy razy, wciśnij "TAK" gdy zielony pojawia się w sekwencji trzeci raz, niezależnie czy jako słowo czy jako kolor słowa.
W przeciwnym razie, jeśli niebieski jest kolorem słowa dokładnie raz, wciśnij "NIE" gdy słowo różowy jest na ekranie.
W przeciwnym razie, wciśnij "TAK" gdy biały pojawia się w sekwencji ostatni raz, niezależnie czy jako słowo czy jako kolor słowa.
Kolor ostatniego słowa w sekwencji jest żółty:
Jeśli słowo niebieski jest w kolorze zielonym, wciśnij "TAK", gdy zielony pojawia się w sekwencji pierwszy raz jako kolor słowa.
W przeciwnym razie, jeśli słowo biały wyświetlane jest w kolorze białym lub czerwonym, wciśnij "TAK", gdy kolor słowa nie pasuje do słowa drugi raz w sekwencji.
W przeciwnym razie, policz ile razy występuje różowy, zarówno jako słowo jak i kolor słowa (słowo różowy w kolorze różowym liczone jako jedno), a następnie naciśnij "NIE" na kolorze znajdującym się na obliczonej pozycji (np. różowy wystąpił 4 razy, co oznacza czwarty kolor w sekwencji).

Kontynuacja poprzedniej tabeli...

Kolor ostatniego słowa w sekwencji jest zielony:
Jeśli słowo występuje kilka razy z rzędu w różnych kolorach, wciśnij "NIE" na piątym słowie w sekwencji.
Jeśli różowy jest użyty jako słowo co najmniej trzy razy w sekwencji, wciśnij "NIE", gdy żółty pojawia się w sekwencji pierwszy raz, niezależnie czy jako słowo czy jako kolor słowa.
W przeciwnym razie, wciśnij "TAK" na dowolnym kolorze, gdzie kolor słowa pasuje do słowa.
Kolor ostatniego słowa w sekwencji jest niebieski:
Jeśli kolor słowa nie pasuje do słowa trzy razy lub więcej, wciśnij "TAK" na pierwszym kolorze, który nie pasuje do słowa.
Jeśli słowo czerwony jest w żółtym kolorze lub słowo żółty jest w białym kolorze, wciśnij "NIE" gdy słowo biały jest pokazane w czerwonym kolorze.
W przeciwnym razie, wciśnij "TAK" gdy zielony pojawia się w sekwencji ostatni raz, niezależnie czy jako słowo czy jako kolor słowa.
Kolor ostatniego słowa w sekwencji jest różowy:
Jeśli kolor występuje kilka razy z rzędu z różnymi słowami, wciśnij "TAK" na trzecim kolorze w sekwencji.
Jeśli słowo żółty występuje więcej razy niż kolor słowa niebieski, wciśnij "NIE" przy ostatnim słowie żółty w sekwencji.
W przeciwnym razie, wciśnij "NIE" gdy pierwszy raz kolor słowa pasuje do słowa na siódmym miejscu w sekwencji.
Kolor ostatniego słowa w sekwencji jest biały:
Jeśli kolor trzeciego słowa pasuje do słowa na czwartym lub piątym miejscu, wciśnij "NIE", gdy niebieski pojawia się w sekwencji pierwszy raz, niezależnie czy jako słowo czy jako kolor słowa.
Jeśli słowo żółty jest w czerwonym kolorze, wciśnij "TAK", gdy niebieski pojawia się ostatni raz jako kolor słowa.
W przeciwnym razie, wciśnij "NIE".